Χωρίς κατηγορία

ΕΕ: Ρίχνει στο τραπέζι την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων

Δημόσια διαβούλευση προκειμένου να αξιολογήσει τη διαθεσιμότητα ιδιωτικής ικανότητας βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για εξαγωγές προς όλες τις χώρες που αναφέρονται ως «χώρες με εμπορεύσιμους κινδύνους» στην ανακοίνωση του 2012 για τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, ξεκίνησε η ΕΕ . Βάσει των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσο η ισχύουσα προσωρινή αφαίρεση όλων των χωρών από τον κατάλογο των  περιοχών με «εμπορεύσιμους κινδύνους» εξακολουθεί να είναι δικαιολογημένη και πρέπει κατά συνέπεια να λάβει νέα παράταση.

Οι εξαγωγικές πιστώσεις επιτρέπουν στους αλλοδαπούς αγοραστές αγαθών και/ή υπηρεσιών να αναβάλλουν την πληρωμή. Ωστόσο, η αναβολή της πληρωμής συνεπάγεται πιστωτικό κίνδυνο για τους πωλητές/εξαγωγείς, έναντι του οποίου ασφαλίζονται, συνήθως μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ανακοίνωση του 2012 για τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2013, το εμπόριο στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και στις εννέα χώρες του ΟΟΣΑ που απαριθμούνται στο παράρτημά της με μέγιστη περίοδο κινδύνου μικρότερη των δύο ετών συνεπάγεται εμπορεύσιμους κινδύνους και δεν θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να ασφαλίζεται από το κράτος ή από ασφαλιστικές επιχειρήσεις που στηρίζονται από το κράτος.

Προκειμένου η δημόσια βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων να καταστεί ευρύτερα διαθέσιμη, δεδομένης της κρίσης που συνδέεται με την έξαρση του κορονοϊού, στις 27 Μαρτίου 2020 η Επιτροπή αποφάσισε να αφαιρέσει προσωρινά όλες τις χώρες από τον κατάλογο των χωρών με «εμπορεύσιμους κινδύνους», έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η Επιτροπή παράτεινε την προσωρινή αφαίρεση δύο ακόμη φορές. Η τελευταία φορά ήταν στις 28 Ιανουαρίου 2021, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Οι αποφάσεις για παράταση της αφαίρεσης βασίστηκαν σε δημόσιες διαβουλεύσεις που είχαν επισημάνει την ανεπαρκή ιδιωτική ικανότητα κάλυψης όλων των οικονομικά δικαιολογημένων κινδύνων για εξαγωγές προς τις χώρες του καταλόγου των χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους, καθώς και την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης για ασφάλιση λόγω της έξαρσης της νόσου.

Σε κάθε περίπτωση η τωρινή διαβούλευση, σε συνδυασμό με την τρέχουσα πορεία των σχετικών οικονομικών δεικτών θα επηρεάσουν την τελική απόφαση της Επιτροπής, δίνοντάς της τη δυνατότητα να μπορεί να επιβάλλει, ως προσωρινό μέτρο, την παράταση της αφαίρεσης όλων των χωρών από τον κατάλογο των «χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους» πέραν του Δεκεμβρίου του 2021, εφόσον κριθεί αναγκαίο.