Χωρίς κατηγορία

13)Οι χώρες που σκοράρουν ψηλά στα ESG

Κλιματική αλλαγή, ασθένειες, υδάτινοι πόροι και ενέργεια είναι παράμετροι που στις μέρες μας απασχολούν πολύ σοβαρά τις διοικήσεις των εταιρειών όταν πρόκειται να λάβουν σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τους παραπάνω τομείς. Σκοπός των επιχειρήσεων δεν είναι μονάχα τα κέρδη, γι’ αυτό και οι CEOs διεθνώς προσανατολίζονται στα τέσσερα P: people, planet, purpose, prosperity χτίζοντας παράλληλα ένα καινούργιο αφήγημα, θέτοντας καινούργιες προτεραιότητες και κανόνες πάνω σε μία νέα οικονομική λογική.

Η RBC Global Asset Management, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διεξήγαγε μια έρευνα για τις υπεύθυνες επενδύσεις, η οποία επικεντρώνεται σε θέματα και απόψεις σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG). Το μείγμα της φετινής έρευνας αποτελούνταν από περισσότερους από 800 συμμετέχοντες του επενδυτικού τομέα από όλο τον κόσμο, το 45% εκ των οποίων εκπροσωπεί οργανισμούς με ενεργητικό άνω του 1 δις δολαρίων.

Η μελέτη έδειξε ότι η Ευρώπη συνεχίζει να ηγείται παγκοσμίως στην υιοθέτηση των ESG, με το 96% των Ευρωπαίων ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τα ESG στη λήψη των αποφάσεών τους. Ο Καναδάς κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 81%, η Ασία την τρίτη θέση με ποσοστό 75%, ενώ το “καρέ” συμπλήρωσαν οι ΗΠΑ οι οποίες τα τελευταία τρία χρόνια κατέχουν σταθερά ποσοστό 64% έως 66%.

Αρκετά ενθαρρυντικό είναι πως η υιοθέτηση των αρχών ESG παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αφού το 72% των παγκόσμιων επενδυτών ενσωματώνουν το ESG στην επενδυτική τους προσέγγιση και στη λήψη αποφάσεων. Η επενδυτική κοινότητα φαίνεται να έχει εμπιστοσύνη στην οικονομική βιωσιμότητα των ESG: το 83% των παγκόσμιων επενδυτών δήλωσε ότι τα χαρτοφυλάκια που έχουν ενσωματωθεί στα ESG είναι πιθανό να τα πάνε το ίδιο καλά ή καλύτερα από τα μη ενσωματωμένα χαρτοφυλάκια, περίπου το ίδιο με πέρυσι.

Ο κορυφαίος τομέας θεμάτων ESG που αναφέρθηκε από τους παγκόσμιους επενδυτές ήταν η καταπολέμηση της διαφθοράς, ακολουθούμενη από την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την κλιματική αλλαγή.

Περίπου το ένα τρίτο των επενδυτών ανέφεραν ότι αύξησαν την έμφασή τους στα ESG λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η επένδυση ESG είναι ένα είδος υπεύθυνης επένδυσης που επιδιώκει να υλοποιείται μόνο σε εταιρείες που έχουν αξιολογηθεί ότι έχουν υψηλή βαθμολογία σε κλίμακες περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης, όπως αυτές καθορίζονται από τρίτους. Στα κριτήρια αυτά λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις όσον αφορά τα εξής πεδία:

  • Αποτύπωμα άνθρακα.
  • Βιωσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού.
  • Φυλετική ποικιλομορφία.
  • LGBTQ+ ισότητα.
  • Αμοιβές στελεχών.
  • Ανταπόκριση της ηγεσίας στους μετόχους.