Χωρίς κατηγορία

PwC: Μέχρι το 2025 τριπλασιασμός επενδυτικών κεφαλαίων σε εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια ESG

Την αναγκαιότητα της ευθυγράμμισης με τα κριτήρια ESG για τη διασφάλιση και μακροπρόθεσμη ενίσχυση της επιχειρηματικής αξίας, επεσήμανε ο κος Μάριος Ψάλτης, CEO της PwC Ελλάδας μιλώντας στο 1st Athens ESG & Climate Crisis Summit, στο οποίο και παρουσίασε στοιχεία μελετών της PwC που επιβεβαιώνουν τον ESG μετασχηματισμό ως μονόδρομο για το χτίσιμο εμπιστοσύνης με τα κοινά ενδιαφέροντος των οργανισμών και την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων.

Καθώς οι οργανισμοί καλούνται να διαφυλάξουν και να μεγιστοποιήσουν μακροπρόθεσμα την αξία τους, χρειάζεται να λάβουν σοβαρά υπόψη και να εντάξουν στη στρατηγική τους, τη διαχείριση των μελλοντικών κινδύνων και των μεταβαλλόμενων τάσεων στις προτιμήσεις των καταναλωτών και εργαζομένων που επηρεάζονται από θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τη κοινωνία και τη διακυβέρνηση.

Όπως αποτυπώνεται στις μελέτες της PwC, το 72% των μεγάλων επενδυτικών funds αξιολογούν τους σχετικούς κινδύνους αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν λόγω των ζητημάτων ESG στις επιχειρήσεις που εξετάζουν να επενδύσουν. Το 65% αναφέρει ότι έχουν ήδη σχεδιάσει κι ενσωματώσει ολοκληρωμένη στρατηγική για πράσινες επενδύσεις και συγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης επίδοσης των εταιρειών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της PwC μέχρι το 2025 αναμένεται ο τριπλασιασμός των επενδυτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη που θα κατευθυνθούν αποκλειστικά σε εταιρείες που θα πληρούν τα κριτήρια ESG.

Ο Μάριος Ψάλτης, CEO της PwC Ελλάδας

Αντίστοιχες όμως είναι οι τάσεις και για τους εργαζόμενους και καταναλωτές. Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από πρόσφατη μελέτη της PwC, η ισχυρή πλειονότητα απαιτεί από τις επιχειρήσεις την προσαρμογή της στρατηγικής τους βάσει κριτηρίων ESG για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προτιμήσεις τόσο του πελατειακού τους κοινού όσο και των εργαζομένων τους. Ειδικά το τελευταίο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο γενικότερο πλαίσιο του έντονου ανταγωνισμού για τη διεκδίκηση ταλέντων στην αγορά εργασίας.

Εντύπωση προκαλεί ωστόσο το γεγονός ότι παρόλο που οι Έλληνες CEO εμφανίζουν αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με θέματα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, με ποσοστό 81%, μόλις 28% εξ αυτών έχουν εντάξει την κλιματική αλλαγή στην στρατηγική διαχείρισης κινδύνων. Αντίστοιχα, ενώ το 58% των CEOs δηλώνει ότι σκοπεύει να αυξήσει την υλοποίηση ESG δράσεων το επόμενο διάστημα, το υπόλοιπο 42% δηλώνει ότι δεν σκοπεύει οποιαδήποτε μεταβολή.

Ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε την κρισιμότητα του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής και της δέσμευσης που προκύπτει από τη συμφωνία των Παρισίων για περιορισμό της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας στους 1.5 °C μέχρι το τέλος του αιώνα. Παράλληλα επεσήμανε την μεγάλη πρόκληση για την επίτευξη μιας κατά το δυνατόν πιο ομαλής πράσινης μετάβασης, με τα συνολικά κεφάλαια που απαιτούνται να επενδυθούν στην Ευρώπη για να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας να προσεγγίζουν τα 11.9 τρις δολαρια βάσει των εκτιμήσεων διεθνών αναλυτών.  Όπως είπε, πρόκειται για ένα κρίσιμο πρόβλημα το οποίο δημιουργεί ταυτόχρονα και μια μεγάλη ευκαιρία συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ διεθνών οργανισμών, κυβερνήσεων και επιχειρήσεων ώστε να αντιμετωπιστεί με επιτυχία αυτή η μεγάλη πρόκληση για την ανθρωπότητα.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ένα: Οι επιχειρήσεις που θα αντιληφθούν ότι η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στις λειτουργίες τους δεν είναι απλώς ένα τυπικό θέμα κανονιστικής συμμόρφωσης αλλά ένας μετασχηματισμός στρατηγικής σημασίας, θα καταφέρουν να καινοτομήσουν συνδυάζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα με την τεχνολογία και να δημιουργήσουν έτσι επιπρόσθετη αξία.