Χωρίς κατηγορία

3)To “business as usual” αποτελεί παρελθόν

Για να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, ως πολίτες, ως στελέχη επιχειρήσεων, ως χώρα, απαιτείται να αλλάξει ο τρόπος σκέψης μας.  Πρώτες από όλους το δρόμο καλούνται να δείξουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες με τη δράση τους και το μοντέλο λειτουργίας τους έχουν τεράστια ευθύνη ως προς κοινωνικό αποτύπωμα που θα αφήσουν.

Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζοντας τη φιλοσοφία και των Ελλήνων CEOs που δεν αξιολογούν πλέον την επιτυχία της επιχείρησής τους μόνο από τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζουν, αλλά προσμετρούν σε αυτά την ηθική, την περιβαλλοντική συνείδηση και τη συλλογική ευημερία.

Το “back to normal” και το “business as usual” είναι φράσεις που θα πρέπει να βγάλουμε από την καθημερινότητά μας, εάν θέλουμε η εταιρεία ή ο οργανισμός στον οποίο εργαζόμαστε να επιβιώσει και να αναπτυχθεί μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που είναι κατά κύριο λόγο απρόβλεπτο.

Πρέπει να γίνει κατανοητό  ότι η κλιματική αλλαγή – κρίση δεν είναι μόδα. Πολλοί βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος. Βλέπουν μόνο την αύξηση της θερμοκρασίας της γης και αδυνατούν να συλλάβουν τις έντονες επιπτώσεις στα τρόφιμα, όπως επίσης και την έλλειψη φυσικών πόρων. Σκεφτείτε πως στην Ελλάδα το 85% των υδάτινων πόρων δαπανάται για την άρδευση καλλιεργειών. Ταυτόχρονα συντελείται μείωση της βιοποικιλότητας, αλλά και μείωση στον κύκλο του αζώτου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβίωσή μας.

Αυτό που θέλω να πως είναι πως οι σοβαρές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, έχουν υπαρξιακή υποχρέωση να παρακολουθούν τις παγκόσμιες εξελίξεις, να καταστρώνουν καθημερινά σενάρια δράσης και να επενδύουν σε στελέχη, ικανά να διαχειριστούν κρίσεις.

Η κλιματική αλλαγή και η πράσινη οικονομία βρίσκονται στον πυρήνα αυτής της ατζέντας. Δεν είναι μόνο ο ψηφιακός  μετασχηματισμός που έχει σημασία. Οι επιχειρήσεις επιβάλλεται να επιδιώξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και να αγκαλιάσουν την καινοτομία.

Αν κάτι μάθαμε από την πανδημική κρίση και την παγκόσμια ύφεση που ακολούθησε είναι το εξής:

Για να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει να επενδύσουμε σε συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα και να ακολουθήσουμε μια αξιόπιστη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων. Εξίσου σημαντική είναι  η δημιουργία ομάδων που θα υιοθετήσουν την αλλαγή γρήγορα και έγκαιρα.