Χωρίς κατηγορία

Μελέτη για το Ελληνικό Αγροδιατροφικό Εμπορικό Ισοζύγιο κ’ Ισοζύγιο Ποτών για την τριετία 2017-2019

Άρα για την μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο, ζητούμενο είναι αρχικά η αύξηση της παραγωγής, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η αύξηση της παραγωγικότητας, η περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών και η προσπάθεια υποκατάστασης των εισαγωγών, όπου αυτό είναι εφικτό.

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που έχει ο τομέας της γεωργίας για την ελληνική οικονομία και ειδικότερα για την παραγωγή, αλλά και λόγω του αναπτυξιακού της πολλαπλασιαστή για την απασχόληση, τη μεταποίηση, τις μεταφορές, τις εξαγωγές και την τόνωση της εξωστρέφειας και επίσης καθώς ο γεωργικός τομέας αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, συνετάχθη η παρούσα μελέτη, η οποία βασιζόμενη στα πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ (Απρίλιος 2020) καταγράφει αναλυτικά την πορεία εξαγωγών και εισαγωγών στο σύνολο των 23 2ψήφιων και 156 4ψήφιων Κωδικών των αγροδιατροφικών προϊόντων και ποτών ….

 

Διαβάστε όλη την έρευνα του κ. Παντελή Γιαννούλη Οικονομολόγου/ Μέλος ΟΕΕ Απόφ. Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ κάνοντας κλικ εδώ.