Special Report

Σε συνεχή άνοδο οι ελληνικές εξαγωγές στην Ταϊλάνδη

Ένα πολυσέλιδο οδηγό για το επιχειρείν στην Ταϊλάνδη εξέδωσε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στην Μπανγκόκ όπου όπως προκύπτει οι ελληνικές εξαγωγές εμφανίζουν συνεχή άνοδο ακόμη και την περίοδο του κορονοϊού.

Το 2020, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ταϊλάνδη σημείωσαν αύξηση κατά 29% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αγγίζοντας τα 66,25 εκατ. ευρώ (σε σχέση με τα 59,53 εκατ. ευρώ το 2019) και υψηλό πενταετίας. Πολύ μικρότερη αύξηση, της τάξεως του 4%, εμφάνισαν οι ελληνικές εισαγωγές από την Ταϊλάνδη, φτάνοντας πλέον τα 131,40 εκατ. ευρώ από 130,82 εκατ. ευρώ το 2019.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat για το Α’ εξάμηνο του 2021 σύμφωνα με τις δηλώσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, προκύπτει μια μικρή μείωση των ελληνικών εξαγωγών προς την Ταϊλάνδη κατά -3,46%, οι οποίες πλέον ανέρχονται σε 30,6 εκ. ευρώ από 31,7 εκ. ευρώ την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Αντιθέτως, οι ελληνικές εισαγωγές από την Ταϊλάνδη σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 28,78%, φτάνοντας τα 77,8 εκ. ευρώ το Α ́ εξάμηνο του 2021 από 60,4 εκ. ευρώ την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Από μια γενικότερη θεώρηση των στατιστικών στοιχείων διμερούς εμπορίου αγαθών μεταξύ Ελλάδος-Ταϊλάνδης, καθίσταται σαφής η σταθερή ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών προς την Ταϊλάνδη.

Η συγκεκριμένη εικόνα ενός σχετικά χαμηλού αλλά σταδιακά ενισχυόμενου όγκου διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Ταϊλάνδης, αποτυπώνει την προστιθέμενη αξία των συστηματικών δράσεων προώθησης της ελληνικής επιχειρηματικότητος σε νέες αγορές-στόχους, ακόμη και σε χώρες με ιδιαίτερα προστατευμένες αγορές και διαφορετική «κουλτούρα επιχειρείν» από την δυτική / δυτικόστροφη, όπως οι χώρες της Ν.Α. Ασίας.

Ασφαλώς, είναι γεγονός ότι το χαμηλό μερίδιο αγοράς των ελληνικών προϊόντων στην Ταϊλάνδη και τις λοιπές χώρες της περιοχής, σε συνδυασμό με τις δασμολογικές και μη δασμολογικές αγκυλώσεις οι οποίες επικρατούν κατά κανόνα σε αυτές, αποτελούν συχνά αποθαρρυντικούς παράγοντες ανάληψης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας από την μέση ελληνική επιχείρηση. Το ελληνικό brand name στην εν λόγω περιοχή είναι σχεδόν άγνωστο και τα εμπόδια εισόδου στην αγορά, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αρκετά.

Ωστόσο, αυτή η ίδια πραγματικότητα, ως προς τις δυσχέρειες δεδομένη λίγο έως πολύ για όλες τις ξένες εταιρείες, επιφυλάσσει για τις ελληνικές επιχειρήσεις νέες ευκαιρίες δραστηριοποίησης σε μη κορεσμένο έδαφος, με δυνητικό καταναλωτικό κοινό μια δυναμικά ανερχόμενη μεσαία εισοδηματική τάξη, με εύπλαστη και ιδιαιτέρως δεκτική σε ξένες επιρροές καταναλωτική συνείδηση, η οποία αδημονεί να εντάξει στα προϊόντα προβολής των ενισχυμένων οικονομικών δυνατοτήτων της, νέα. Ως εκ τούτου, μία συνεπής, στοχευμένη και συντονισμένη πολύπλευρη στρατηγική προβολής των ελληνικών προϊόντων στις αγορές της Ταϊλάνδης και της Ν. Ασίας γενικότερα, μπορεί να αποδειχθεί επωφελής για την ελληνική εξαγωγική κοινότητα.

ΤΙ ΕΞΑΓΑΜΕ ΣΤΗΝ ΤΑΪΛΑΝΔΗ ΤΟ 2019 ΚΑΙ ΤΟ 2020

ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 Κατασκευές-Υποδομές

Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού στην περιοχή ASEAN, δημιουργεί εξίσου αυξημένες οικιστικές ανάγκες αλλά και ανάγκες ριζικού εκσυγχρονισμού των βασικών υποδομών των αναπτυσσομένων χωρών της Ένωσης. Οι μεγάλοι ελληνικοί κατασκευαστικοί και τεχνικοί όμιλοι διαθέτουν όλες τις προδιαγραφές επικερδούς συμμετοχής στην έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα που παρατηρείται στην περιοχή, τόσο σε έργα αμιγώς οικιστικά, όσο και σε έργα υποδομών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η παρουσία Ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών στην περιοχή είναι ισχνή έως ανύπαρκτη, παρά τις όποιες δυνατότητες συμμετοχής Ελληνικών εταιρειών τόσο σε «ανοιχτούς» διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων υποδομής, όσο και, κυρίως, σε πρωτοβουλίες/προγράμματα της Ε.Ε. στην περιοχή, τα οποία, σε συνάρτηση με την αναπτυξιακή τους διάσταση, παρουσιάζουν και σημαντικές -κεκαλυμμένες και μη- ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριοποίησης για τις εταιρείες όλων των κρατών μελών.

Ενέργεια – ΑΠΕ

Ο εν λόγω τομέας προσφέρει πεδίο ανάπτυξης επενδυτικών συνεργειών για τους μεγάλους κατασκευαστικούς και τεχνικούς ομίλους και εταιρείες της χώρας μας με εξειδίκευση στα μεγάλα ενεργειακά έργα, ιδίως μέσω της συμμετοχής τους σε Διαγωνισμούς που προκηρύσσονται στις χώρες ASEAN.

Βάσει του ταϊλανδικού Σχεδίου Ανάπτυξης Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας (Αlternative Εnergy Development Plan, AEDP), η Διεύθυνση Εναλλακτικής Ενεργειακής Ανάπτυξης και Αποδοτικότητας του ταϊλανδικού Υπουργείου Ενέργειας έχει ως στόχο την κάλυψη κατά 30% των συνολικών ενεργειακών αναγκών της χώρας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έως το 2037. Συνολικά, το Σχέδιο για την περίοδο 2015-2036 στοχεύει στην χρήση εναλλακτικών πόρων για την παραγωγή 19.684,4 μεγαβάτ ισχύος. Από αυτά, 6.000 μεγαβάτ αναμένεται να προέλθουν από ηλιακή ενέργεια, 5.570 μεγαβάτ από βιομάζα, 3.002 μεγαβάτ από αιολική ενέργεια και 2.906.4 μεγαβάτ από υδροηλεκτρική ενέργεια.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμης Ενέργειας (International Renewable Energy Agency, IRENA) και του Οργανισμού ASEAN για την Ενέργεια (ASEAN Centre for Energy), στόχος των χωρών ASEAN είναι να επιτευχθεί κατά 23% η κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών από Α.Π.Ε. μέχρι το 2025. Ως αποτέλεσμα δε της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού στην περιοχή, ο οποίος αναμένεται να αγγίξει τα 715 εκατομμύρια έως το 2025, για την περίοδο 2014-2025 αναμένεται αύξηση των ενεργειακών αναγκών/της ενεργειακής ζήτησης κατά 50% και διπλασιασμός της συνολικής παραγωγής ενέργειας.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, στις χώρες ASEAN η γεωθερμική και η υδραυλική ενέργεια αξιοποιούνται ήδη, όμως η αιολική, η ηλιακή και η βιομάζα σε ελάχιστο βαθμό. Οι ελληνικές εταιρείες του κλάδου, παρουσιάζοντας υψηλό βαθμό εξειδίκευσης σε έργα αυτών των κατηγοριών Α.Π.Ε., θα μπορούσαν να δραστηριοποιούν με επιτυχία και με συνέχεια σε βάθος χρόνου στον συγκεκριμένο, ολοένα διευρυνόμενο τομέα.

Δομικά υλικά & εξοπλισμός κατασκευών

Προοπτικές διαγράφονται ιδίως για τους κλάδους μαρμάρου και αλουμινίου και των προϊόντων αυτών, λόγω των συνθηκών υψηλής ζήτησης που προκαλεί η ταχύτατα αυξανόμενη κατασκευαστική δραστηριότητα (παντός τύπου οικιστικά έργα, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, παντός τύπου έργα υποδομής, εγκαταστάσεις ελλιμενισμού, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων και αποβλήτων κλπ).

Σε συνάρτηση με την έντονη αυτή κατασκευαστική δράση, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κλάδοι ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων ηλιακών συστημάτων, ανελκυστήρων, ασφαλείας και γενικώτερα παντός τύπου κτιριακού εξοπλισμού.

Τουρισμός

Η διαρκώς διευρυνόμενη μεσαία αστική τάξη στις χώρες ASEAN -οι οποίες χαρακτηρίζονται στην πλειονότητά τους από τεράστιες εισοδηματικές διαφορές- δείχνει τάσεις διαφοροποίησης τόσο των παραδοσιακών προορισμών της, όσο και των ειδών τουρισμού και εκδηλώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την χώρα μας, τόσο σε επίπεδο συμβατικού τουρισμού, όσο και σε επίπεδο εξειδικευμένων μορφών τουρισμού, κυρίως όσων απευθύνονται σε κατηγορίες υψηλών εισοδηματικών τάξεων, όπως ο ιατρικός τουρισμός, ο τουρισμός πολυτελείας, οι κρουαζιέρες κλπ. Επισημαίνεται ότι, κατά τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας αποτελεί αγαπημένο γαμήλιο προορισμό, με τα Ελληνικά νησιά να συγκαταλέγονται στις κορυφαίες προτιμήσεις Ασιατών μελλονύμφων, τόσο για την τέλεση της γαμήλιας τελετής, όσο και για την πραγματοποίηση του ταξιδίου του μέλιτος.

Τρόφιμα και Ποτά

Σημαντικές προοπτικές διαγράφονται για την είσοδο και καθιέρωση βασικών παραδοσιακά εξαγώγιμων ελληνικών τροφίμων, και κυρίως των διεθνώς αναγνωρίσιμων Ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, υπό την προϋπόθεση της αρτιότερης ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού.

Ωστόσο επισημαίνουμε ότι λόγω απουσίας Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ε.Ε. και των περισσοτέρων χωρών ASEAN δεν είναι εφικτή μέχρι στιγμής η επαρκής προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας (εμπορικών σημάτων, γεωγραφικών ενδείξεων, προϊόντων ΠΟΠ –ΠΓΕ) και χρειάζεται ειδική κατοχύρωση πριν τυχόν δραστηριοποίηση στην αγορά.

Οι διαδικασίες αδειοδότησης εισαγωγής νωπών φρούτων και λαχανικών και προϊόντων κρέατος αποδεικνύονται εξαιρετικά χρονοβόρες και λειτουργούν στην ουσία αποτρεπτικά για τη δραστηριοποίηση ενδιαφερόμενων εταιριών.

Προοπτικές παρουσιάζουν τα γαλακτοκομικά, οι ξηροί καρποί, η σταφίδα, οι κονσέρβες φρούτων-λαχανικών, οι χυμοί φρούτων, καθώς και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Πρόβλημα, ωστόσο, συνιστούν οι υψηλοί δασμοί εισαγωγής προϊόντων αυτών, καθώς και οι ιδιαίτερα απαιτητικές και δύσκαμπτες απαιτήσεις τυποποίησης .

Παρά τις κατά χρονικά διαστήματα και κατά τόπους (κυρίως σε μουσουλμανικές περιοχές/περιφέρειες) απαγορεύσεις εισαγωγής αλκοολούχων ποτών, προοπτικές για το ελληνικό κρασί – το οποίο είναι δυστυχώς σχεδόν άγνωστο στις αγορές της ASEAN – υφίστανται, αλλά οι δυσχέρειες εισόδου του είναι σημαντικές. Πέρα από το βασικό εισαγωγικό δασμολόγιο, επιβάλλονται υψηλότατοι φόροι κατανάλωσης στο κρασί και τα λοιπά αλκοολούχα ποτά, οι οποίοι διαφέρουν ανά περιφέρεια και κατηγορία προϊόντος. Παράλληλα, έντονος είναι ο ανταγωνισμός από άλλες οινοποιητικές χώρες (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ν. Αφρική, ΗΠΑ, Χιλή, Αυστραλία).

Φαρμακευτικά προϊόντα

Η ταϊλανδική αγορά φαρμακευτικών είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ν.Α. Ασία, ενώ η συνολική αξία της ακολουθεί διαρκώς αυξητικές τάσεις. Δύο-τρίτα των διακινούμενων φαρμακευτικών προϊόντων απορροφώνται από τις νοσοκομειακές μονάδες της χώρας, ενώ ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η πώληση γενοσήμων φαρμάκων.

Με σχετικά νέα νομοθεσία, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2017, οι νοσοκομειακές μονάδες στην Ταϊλάνδη δεν υποχρεούνται πλέον να καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών τους μέσω του Κρατικού Οργανισμού Φαρμάκων (Government Pharmaceuticals Organisation,GPO), εξέλιξη η οποία έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις ραγδαίας αύξησης των εισαγωγών ξένων φαρμακευτικών προϊόντων στην χώρα.

Καλλυντικά προϊόντα

Προοπτικές υφίστανται για την εξαγωγική ανάπτυξη των ελληνικών φυτικών καλλυντικών, των οποίων οι πρώτες ύλες και οι μέθοδοι παραγωγής βασίζονται σε φυσικά συστατικά, όπως το ελαιόλαδο και η μαστίχα.

Μειονέκτημα αποτελεί η σχετικά μικρή σε μέγεθος υψηλή εισοδηματική τάξη, η οποία δύναται να υποστηρίξει την συγκεκριμένη αγορά, αλλά και η εκτενής παρουσία εγχωρίων φυτικών καλλυντικών, σε όλη την περιοχή ASEAN, τα οποία απευθύνονται σε κάθε τύπου καταναλωτή και κάθε επιπέδου αγοραστική δύναμη. Περαιτέρω, ανταγωνιστές των ελληνικών εταιρειών καλλυντικών αποτελούν όχι μόνο οι εγχώριες αλλά και οι ιαπωνικές και κορεατικές εταιρείες με παρεμφερή προϊόντα, ήδη γνωστά στο ταϊλανδικό καταναλωτικό κοινό και ευρέως υποστηριζόμενα από μεγάλες διαφημιστικές εκστρατείες σε όλα τα ταϊλανδικά ΜΜΕ

Συνεπώς, οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να συνυπολογίσουν στην επένδυσή τους ενδεχομένως υψηλότερη δαπάνη διαφημιστικής εκστρατείας και λοιπών προωθητικών ενεργειών συγκριτικά με αντίστοιχες ανάγκες σε άλλες αγορές για την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού-στόχου και την επιδιαμόρφωση των καταναλωτικών του συνηθειών.