Χωρίς κατηγορία

Σημαντική αύξηση εσόδων από την ενίσχυση των αφορολόγητων αγορών στην Ευρώπη

Στο Κέντρο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ερευνών (CEBR), ανέθεσε η Refundit, τη διεξαγωγή έρευνας για την ανάλυση των πιθανών οικονομικών οφελών που συνδέονται με την αντικατάσταση του τρέχοντος μοντέλου αφορολόγητων αγορών με μία πλήρως ψηφιακή, app-based εναλλακτική λύση και στοχεύει στη διευκόλυνση του καταναλωτή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι χώρες που εξετάστηκαν δεν εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις αφορολόγητες αγορές και τα οφέλη που αυτές μπορούν να προσφέρουν μακροπρόθεσμα στις εθνικές οικονομίες τους. Μάλιστα, η έρευνα τονίζει ότι μια ενδεχόμενη αλλαγή στη νομοθεσία, που θα επέτρεπε στους καταναλωτές να αιτούνται την επιστροφή φόρου απευθείας στον αρμόδιο φορέα, χωρίς ενδιάμεση συναλλαγή της επιχείρησης με τον αρμόδιο φορέα, γεγονός που σήμερα δυσχεραίνει τη διαδικασία.

Από τη μετάβαση σε αυτό το μοντέλο θα δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους τουρίστες και περισσότερες επιχειρήσεις να επωφελούνται από το σύστημα των αφορολόγητων αγορών. Τα οφέλη μιας τέτοιας αλλαγής υπολογίζεται ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερα για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται μακριά από την πρωτεύουσα ή τις δημοφιλείς τουριστικές περιοχές, που ουσιαστικά σήμερα με το ισχύον μοντέλο αφορολόγητων αγορών, αποκλείονται από τη διαδικασία.

Η έρευνα ανέλυσε επίσης τα οικονομικά οφέλη σε Τσεχία, Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Νορβηγία, Πορτογαλία και Ισπανία. Αξιοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες για τον τουρισμό του 2018 και του 2019, κατέληξε στο ότι και οι επτά χώρες θα έβλεπαν σημαντική αύξηση στα κρατικά έσοδα παρά την ενδεχόμενη απώλεια εσόδων λόγω της επιστροφής φόρου, εάν χρησιμοποιούσαν ένα πλήρως ψηφιακό σύστημα, βασισμένο σε app και με επίκεντρο τον καταναλωτή, για τις αφορολόγητες αγορές.

 

Πιο συγκεκριμένα, για την Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι:

 

  • Οι επιλέξιμες δαπάνες για αφορολόγητες αγορές στη χώρα το 2019 ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ.

 

  • Στο πλαίσιο του νέου συστήματος αφορολόγητων αγορών εκτιμάται ότι θα επιστρέφονταν στους καταναλωτές με τη μορφή επιστροφών φόρου 0,2 με 0,5 δισ. ευρώ.

 

  • Αυτό θα μείωνε το κόστος της επίσκεψης στην Ελλάδα κατά περίπου 2,8% έως 5,7% και θα αύξανε τον αριθμό των επισκεπτών από 472.000 έως 945.000.

 

  • Οι νέοι επισκέπτες θα δαπανούσαν επιπλέον από 396 έως 643 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε συνολική αύξηση των τουριστικών εσόδων κατά 717 εκατ. ευρώ έως 1,4 δισ. ευρώ.

 

  • Τέλος, η υιοθέτηση ενός ανοικτού, εστιασμένου στον καταναλωτή, αφορολόγητου συστήματος αγορών θα αύξανε τα εκτιμώμενα έσοδα της χώρας κατά 155 έως 311 εκατ. ευρώ, αντισταθμίζοντας τις απώλειες από την επιστροφή φόρου.

Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και για τις υπόλοιπες επτά χώρες. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση κάνοντας κλικ εδώ.

Η Refundit είναι μια startup εταιρεία που στοχεύει να αλλάξει οριστικά τη διαδικασία επιστροφής φόρου, βοηθώντας τους τουρίστες να λάβουν εύκολα αυτό που δικαιωματικά τους ανήκει, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομία και τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Μέσω μίας απλής και εύχρηστης εφαρμογής, οι τουρίστες λαμβάνουν πίσω τα χρήματα που τους αναλογούν για τις αγορές τους, απλά τραβώντας φωτογραφίες τις αποδείξεις αγορών. Παράλληλα, οι φορολογικές αρχές έχουν πρόσβαση στην προηγμένη πανευρωπαϊκή πλατφόρμα διαχείρισης – VATWISE – που επιτρέπει την ανάλυση μεγάλων δεδομένων, προσφέρει καλύτερες δυνατότητες πρόληψης απάτης και πολλά άλλα.