Special Report

3)Η βαυαρική οικονομία και οι εμπορικές ανταλλαγές Ελλάδας – Βαυαρίας

 

 

1.  Μακροοικονομικές εξελίξεις

Η Βαυαρία με έκταση 70,552 τ. χλμ. και πληθυσμό 13,12 εκατ., αποτελεί το πρώτο σε έκταση και το δεύτερο σε πληθυσμό κρατίδιο της Γερμανίας. Το ΑΕΠ της Βαυαρίας ανήλθε το 2020 σε 610 δις ευρώ (έναντι 633 δις ευρώ το 2019), καταλαμβάνοντας την 2η θέση μεταξύ των γερμανικών κρατιδίων (μετά από τη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία με 697 δις ευρώ). Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η οικονομία της Βαυαρίας θα κατείχε, εάν ήταν ανεξάρτητο κράτος, την όγδοη θέση στην Ε.Ε. των 27.

 

 

 

Έτος

Ονομαστικό ΑΕΠ

(δις ευρώ)

 

Μεταβολή ΑΕΠ

Κατά κεφαλή ΑΕΠ

(ευρώ)

 

Ανεργία

 

Πληθωρισμός

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης

(% ΑΕΠ)

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης

(% ΑΕΠ)

2020 610,22 -5,5 % 46.477 3,6 % 0,5 % – 1,0 % 2,9 %
2019 632,89 1,2 % 48.323 2,8 % 1,1 % + 0,5 % 2,4 %
2018 625,16 3,3 % 47.946 2,6 % 1,8 % + 2,2% 2,3 %

 

2.  Εξωτερικό εμπόριο

 Στη Βαυαρία οφείλεται το 14,2% του συνόλου των γερμανικών εισαγωγών. Οι εξαγωγές (χωρίς πετρελαιοειδή) ανήλθαν το 220 σε 168,2 δις ευρώ, έναντι 158,9 δις ευρώ το 2019. Οι πέντε πρώτες χώρες αποδέκτες των εξαγωγών Βαυαρίας ήταν οι Η.Π.Α. (17,2 δις ευρώ), Κίνα (15,6 δις), Αυστρία (13,1 δις ευρώ), Γαλλία (11,6 δις ευρώ) και Ιταλία (10,3 δις ευρώ). Οι βασικές κατηγορίες εξαγόμενων προϊόντων είναι τα οχήματα και μέρη οχημάτων (36 δις ευρώ, 21,6% μερίδιο επί συνόλου εξαγωγών), μηχανολογικός εξοπλισμός (30 δις ευρώ, 17,9%), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα (18 δις ευρώ, 11%), ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (16 δις ευρώ, μερίδιο 9,9%), χημικά (10 δις, 6,3%), και τρόφιμα και προϊόντα διατροφής (με 7,5 δις, 4,5%).

Οι εισαγωγές (χωρίς πετρελαιοειδή) ανήλθαν το 220 σε 180,2 δις ευρώ, έναντι 192 δις ευρώ το 2019. Οι πέντε πρώτες χώρες ως προς τις εξαγωγές στη Βαυαρία ήταν οι Κίνα (18,8 δις ευρώ), Αυστρία (14,6 δις), Τσεχία (14,1 δις ευρώ), Πολωνία (13,4 δις ευρώ) και Η.Π.Α. (12,3 δις ευρώ). Τα βασικότερα προϊόντα που εισήχθησαν στη Βαυαρία ήταν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα (30,2 δις ευρώ, 16,7% μερίδιο επί συνόλου εισαγωγών), οχήματα και μέρη οχημάτων (26,6 δις, 14,7%), ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (17,9 δις ευρώ, 9,9%), μηχανολογικός εξοπλισμός (14,6 δις ευρώ, 8,0%), χημικά (9,7 δις, 5,4%) και τα φαρμακευτικά προϊόντα (6,7 δις, 3,7%).

 

3.  Σημαντικότεροι κλάδοι της βαυαρικής οικονομίας Α. Βιομηχανικός τομέας

Η Βαυαρία είναι μια από τις πιο ανεπτυγμένες βιομηχανικά περιοχές της Γερμανίας αλλά και ευρύτερα της Ευρώπης. Ο κύκλος εργασιών του μεταποιητικού τομέα στη Βαυαρία ανήλθε το 2020 σε 349 δις ευρώ (έναντι 382 δις ευρώ το 2019) και καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη Γερμανία. Η βιομηχανία χαρακτηρίζεται από υψηλό δείκτη εξωστρέφειας (o δείκτης εξαγωγών το 2020 ήταν 53,5% – μέσος όρος Γερμανίας: 48,0%), έναντι 48,8% έτους 2020 και η συνεισφορά της στο ΑΕΠ του κρατιδίου αγγίζει το 56% και με όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας το 23,0% (24,8% το 2019).

Ο βιομηχανικός κλάδος Βαυαρίας αποτελεί μοχλό καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Ο κλάδος απαριθμεί περισσότερες από 7.900 επιχειρήσεις (με 20 ή περισσότερους εργαζόμενους), οι οποίες απασχολούν σχεδόν 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Ο ισχυρότερος τομέας της βαυαρικής βιομηχανίας είναι η αυτοκινητοβιομηχανία (29% του κύκλου εργασιών), ενώ ακολουθεί ο μηχανολογικός (14,3%) και ο ηλεκτρονικός / ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (14,4%).

Β. Τριτογενής τομέας

Ο τριτογενής τομέας παραμένει ο σημαντικότερος στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, τόσο σε όρους προστιθέμενης αξίας, όσο και από πλευράς αριθμού απασχολουμένων. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ήμισυ σχεδόν των δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα συνδέεται στενά με επιχειρήσεις του μεταποιητικού κλάδου. Πράγματι, η βαυαρική βιομηχανία χαρακτηρίζεται από την οργανική της διασύνδεση με εταιρείες παροχής υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο ανάθεσης σε εξωτερικούς παρόχους τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας (λογιστική διαχείριση, CAD, διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού), όσο και συνοδευτικών υπηρεσιών και παροχών, οι οποίες προωθούν και πλαισιώνουν τα παραγόμενα αγαθά (συντήρηση, χρηματοδότηση, εκπαίδευση).

Καθοριστικό ρόλο στον τριτογενή τομέα διαδραματίζουν οι δραστηριότητες παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις (εμπειρογνωμόνων, τεχνικών συμβούλων, μηχανικών πληροφορικής και επικοινωνιών, φοροτεχνικών, ορκωτών λογιστών, νομικών συμβούλων, χρηματοοικονομικών συμβούλων, εταιρειών leasing, ειδικών σε θέματα επικοινωνίας και διαφημιστικής προβολής).

Τρεις κλάδοι διακρίνονται ιδιαίτερα για τη συμβολή τους στην παραγόμενη προστιθέμενη αξία του τριτογενούς τομέα. Στον κλάδο υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών κυριαρχεί, αναμφίβολα, ο πολυεθνικός κολοσσός SAP που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών λογισμικού προς επιχειρήσεις, υπάρχουν όμως και εκατοντάδες μεγάλες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα ITC που διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και αξιόλογη παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Υπολογίζεται, ότι στο συγκεκριμένο τομέα δραστηριοποιούνται 20.000 βαυαρικές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περί τους 300.000 εργαζόμενους. Οι σημαντικότεροι κλάδοι είναι του λογισμικού και της μικροηλεκτρονικής, ενώ παράλληλα ιδιαίτερη άνθηση παρουσιάζουν οι κλάδοι ψηφιοποίησης της παραγωγής, τεχνητής νοημοσύνης, κυβερνοασφάλειας, ηλεκτρονικής υγείας, διαδικτύου των πραγμάτων και ψηφιοποίησης στον τομέα της ενέργειας.

Ο κλάδος ITC αποτελεί συνεπώς βασικό πυλώνα της βαυαρικής οικονομίας και επιταχύνει την αποτελεσματική διάχυση νέων τεχνολογιών και καινοτομίας σε όλο τον παραγωγικό ιστό του κρατιδίου. Οι μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου, όπως IBM, Microsoft, Google, Huawei αλλά και μεγάλοι γερμανικοί όμιλοι (BMW, Audi, Siemens) έχουν αναπτύξει στη Βαυαρία και ιδιαίτερα στο Μόναχο εκτεταμένη παραγωγική και ερευνητική δραστηριότητα, καθιστώντας τη Βαυαρία έναν από τους σημαντικότερους κόμβους υψηλής τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στη Βαυαρία ενεργοποιείται ένα ιδιαίτερα δραστήριο cluster τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής (cluster Informations- und Kommunikationstechnik), το οποίο έχει ενσωματωθεί από το 2016 στο Zentrum.Digitalisierung.Bayern (ZD.B) και λειτουργεί ως ανοικτό δίκτυο με 700 περίπου ενεργά μέλη, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος ασχολούνται με λογισμικό και έχουν σημαντική δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο.

Η Βαυαρία κατέχει τα πρωτεία στον τομέα αυτό στη Γερμανία και μια περίοπτη θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η ψηφιοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση του μέλλοντος για τη βαυαρική βιομηχανία. Υπολογίζεται ότι το 6% των επιχειρήσεων που λειτουργούν στο Μόναχο δραστηριοποιούνται στον κλάδο ΤΠΕ, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 7% του κύκλου εργασιών και το 8% της συνολικής απασχόλησης.

Εξίσου σημαντικό ρόλο στη βαυαρική οικονομία κατέχει ο χρηματοοικονομικός, τραπεζικός και ασφαλιστικός κλάδος. Υπενθυμίζουμε, ότι η Βαυαρία υπήρξε ιστορικά το λίκνο της σύγχρονης κεφαλαιαγοράς. Η πρώτη τράπεζα παγκοσμίως ιδρύθηκε το 1486 από τον οίκο Fugger στο Augsburg, ενώ από το 1540 λειτούργησαν στο Augsburg και τη Νυρεμβέργη οι πρώτες οργανωμένες κεφαλαιαγορές, αλλά και οι πρώτες μεγάλες εμποροπανηγύρεις που αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σημερινών Διεθνών Εκθέσεων.

Σήμερα, το Μόναχο διαθέτει το τρίτο σε μέγεθος Χρηματιστήριο στη Γερμανία, το οποίο ειδικεύεται στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αποτελεί επίσης το δεύτερο, μετά τη Φρανκφούρτη, τραπεζικό κέντρο και είναι η έδρα μεγάλων ομίλων όπως του Hypovereinsbank (HVB) Group.

Η Βαυαρία αποτελεί επίσης το μεγαλύτερο κέντρο στη Γερμανία εταιρειών ασφάλισης και αντασφάλισης και συναφών υπηρεσιών και είναι η έδρα εταιρειών που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς αγορές όπως ο όμιλος Allianz, η HUK-Coburg, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών νομικής κάλυψης D.A.S, η οποία συγχωνεύτηκε το 2015 με τον όμιλο Ergo Versicherungen AG, ο όμιλος αντασφάλισης Münchner Rück που ιδρύθηκε το 1880 στο Μόναχο και ανέλαβε να διαχειριστεί τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις του μεγάλου σεισμού στο San Francisco το 1906.

Τα μέσα ενημέρωσης, η ραδιοτηλεοπτική παραγωγή και οι εκδοτικοί οίκοι αποτελούν τον τρίτο σημαντικότερο κλάδο στον τριτογενή τομέα. Η Βαυαρία, μαζί με την αντίζηλο της Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, φιλοξενούν τα σημαντικότερα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, όπως το ProSiebenSat.1 Media AG, που διαδέχτηκε τον όμιλο Kirch και απασχολεί περίπου 7.500 υπαλλήλους, το Kabel Deutschland που είναι ο μεγαλύτερος πάροχος καλωδιακής τηλεόρασης στη Γερμανία, τον πάροχο δορυφορικής τηλεόρασης Astra Deutschland GmbH, που μετέφερε το 2006 την έδρα του από το Eschborn στο προάστιο του Μονάχου Unterföhring, και την εταιρεία εκπομπής και υπηρεσιών ψηφιακού σήματος SES Plattform Services.

Οι ραδιοτηλεοπτικοί παραγωγοί είναι κατά κύριο λόγο εγκατεστημένοι στην πόλη του Μονάχου, όπου λειτουργούν 20 ραδιοφωνικοί και 30 τηλεοπτικοί σταθμοί, ο δημόσιος φορέας ραδιοτηλεόρασης Bayerischer Rundfunk, πάροχοι συνδρομητικής τηλεόρασης, το κανάλι τηλεοπτικών αγορών Home Shopping Europe 24 (HSE24), καθώς και θυγατρικές των δύο διεθνών τηλεοπτικών δικτύων Discovery Networks και Sony Pictures TV.

Στην πρωτεύουσα του κρατιδίου δραστηριοποιούνται εξάλλου 1.200 εταιρείες κινηματογραφικής παραγωγής που απασχολούν πάνω από 9.000 τεχνικούς και υπαλλήλους, ενώ τα στούντιο της Bavaria Film συγκαταλέγονται αναμφισβήτητα στα σημαντικότερα της Ευρώπης.

Στον εκδοτικό τομέα, το Μόναχο καταλαμβάνει σε παγκόσμια κλίμακα τη δεύτερη θέση μετά τη Νέα Υόρκη. Περισσότεροι από 200 εκδοτικοί οίκοι, μεταξύ των οποίων ο Langenscheidt (λεξικά) που ανήκει πλέον στον όμιλο Klett Gruppe, το C.H. Beck (νομικά βιβλία και εγχειρίδια), δημοσιεύουν κάθε χρόνο 15.000 περίπου τίτλους. Στο χώρο του Τύπου, το Μόναχο είναι η έδρα της Süddeutsche Zeitung, μίας από τις μεγαλύτερες γερμανικές εφημερίδες, του περιοδικού Focus και των εκδόσεων Burda που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα εκδόσεων ποικίλης ύλης.

Τέλος, η Βαυαρία έχει εξαιρετικά αναπτυγμένες υποδομές στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας, στον οποίο αφιερώνει 3,2% του ΑΕΠ, ένα από το υψηλότερα δηλαδή ποσοστά στη Γερμανία. Διαθέτει πολυάριθμες νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις καθώς και ισχυρά και άριστα οργανωμένα clusters ανά τομέα δραστηριότητας.

Γ. Ο πρωτογενής τομέας στη Βαυαρία

Η συνολική έκταση που χρησιμοποιείται στη Βαυαρία για αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ανήλθε το 2019 σε 3,1 εκατ. εκτάρια, ενώ αποτελεί, συγκριτικά με τα άλλα κρατίδια, την μεγαλύτερη έκταση για αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθώς και το 18,6% της συνολικής γεωργικής έκτασης Γερμανίας. Αναλυτικότερα, η καλλιεργούμενη αρόσιμη γη ανήλθε σε 2,01 εκατ. εκτάρια και οι μόνιμοι βοσκότοποι σε 1,08 εκατ. εκτάρια. Επιπρόσθετα η δασική έκταση υπολογίζεται σε 2,49 εκατ. εκτάρια.

Η μέση αξία γης για ανωτέρω εκμεταλλεύσεις παρουσιάζει σημαντική αύξηση την τελευταία δεκαετία στη Βαυαρία. Ειδικότερα, από 25.899 ευρώ /εκτάριο το 2010 ανήλθε σε 64.909 ευρώ /εκτάριο το 2019, καταγράφοντας αύξηση 150%.

Στον πρωτογενή τομέα Βαυαρίας δραστηριοποιούνται 86.530 επιχειρήσεις άνω των 5 εκταρίων γεωργικής εκμετάλλευσης (32,5% επί συνόλου Γερμανίας), στις οποίες απασχολούνται

125.100 εργαζόμενοι, ήτοι το 1,7% των απασχολούμενων στη Βαυαρία. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που παρήγαγαν οι ανωτέρω επιχειρήσεις ανήλθε σε 5,3 δις ευρώ, εκ των οποίων 4,09 δις ευρώ οι επιχειρήσεις αγροτικής εκμετάλλευσης και 1,34 δις ευρώ η δασοκομία. Η συνολική αξία παραγωγής (προϊόντα και συναφείς υπηρεσίες) ανήλθε σε 10,4 δις ευρώ, εκ των οποίων το 50% αφορούσε στην παραγωγή ζωικών προϊόντων (26% γάλα, 9,8% βοοειδή), 41% φυτικά προϊόντα (10,9% δημητριακά, 9% ζωοτροφές), 8% συναφείς υπηρεσίες και 1% λοιπά προϊόντα.

Η αξία των εξαχθέντων αγροδιατροφικών προϊόντων ανήλθε σε 9,71 δις ευρώ (5,1% των συνολικών εξαγωγών Βαυαρίας), ενώ οι εισαγωγές σε 10 δις ευρώ (5,2% των συνολικών εισαγωγών Βαυαρίας). Το 80% των εξαγωγών Βαυαρίας έχει ως αποδέκτες χώρες κ.μ. της ΕΕ. Σημειώνεται ότι μια στις τέσσερις θέσεις εργασίες στον πρωτογενή τομέα οφείλεται στην εξαγωγική δραστηριότητα. Τρείς στις τέσσερις βαυαρικές επιχειρήσεις του εν θέματι τομέα ασχολούνται με την κτηνοτροφία (αποκλειστικά ή παράλληλα με την αγροτική καλλιέργεια), εκ των οποίων 42.970 μονάδες εκτροφής βοοειδών (3 εκατ. ζώα), 27.588 μονάδες με αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (1,13 εκατ. ζώα) και 4.500 χοιροστάσια (3,06 εκατ. ζώα).

Αξιόλογο μερίδιο των καλλιεργούμενων εκτάσεων, σχεδόν το 17% ή 451.000 εκτάρια, χρησιμοποιείται για την παραγωγή γεωργικών ανανεώσιμων πρώτων υλών, δηλαδή ενεργειακά φυτά για την παραγωγή βιοαερίου, βιοαιθανόλης και βιοντίζελ.

Οι βαυαρικές επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα χαρακτηρίζονται από σημαντική διαφοροποίηση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Υπολογίζεται ότι το 65% εξ αυτών έχει και δεύτερη εισοδηματική πηγή, όπως την παραγωγή ΑΠΕ, τον αγροτουρισμό και την απευθείας πώληση στη λιανική αγορά των παραγόμενων προϊόντων τους.

Τέλος, η σημαντική θέση της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας στην οικονομία της Βαυαρίας (agribusiness), δηλαδή οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, τη διακίνηση και την πώληση βρώσιμων αγροτικών προϊόντων, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολιστική προσέγγιση της βαυαρικής πολιτικής για τον πρωτογενή τομέα. Η ανωτέρω πολιτική επικεντρώνεται στην ευρύτερη διασύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τη μεταποίηση, στη στήριξη των αγροτικών επιχειρήσεων κατά την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στην εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης του παραγωγικού κεφαλαίου με σεβασμό προς τη φύση, τη βιοποικιλότητα, την απασχόληση και τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στις αγροτικές περιοχές καθώς και την προστασία του παραδοσιακού τοπίου και της αγροτικής υπαίθρου.

4.  Εμπορικές ανταλλαγές Ελλάδας – Βαυαρίας

Η Βαυαρία κατέχει μερίδιο 23,85% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία, οι οποίες ανήλθαν σε 2,229 δις ευρώ (αύξηση +4,9% έναντι 2019).

Οι ελληνικές εισαγωγές από τη Βαυαρία ανήλθαν το 2020 σε 581 εκατ. ευρώ, έναντι 618,7 εκατ. το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά -6,1%. Το 9,5% των συνολικών μας εισαγωγών από τη Γερμανία προήλθε από τη Βαυαρία. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα βασικά μεγέθη των διμερών εμπορικών ανταλλαγών Ελλάδας – Βαυαρίας.

 

Διμερές εμπόριο Ελλάδα /

Βαυαρία (€ εκατ.)

2020 2019 Μεταβολή %
Όγκος Εμπορίου 1.112,8 1.114,7 -0,17
Εξαγωγές προς Βαυαρία 531,8 496 7,2
Εισαγωγές από Βαυαρία 581 618,7 -6,1
Εμπορικό ισοζύγιο -49,2 -122,7 -59,9

Σημαντική αύξηση των εξαγωγών παρατηρείται κυρίως σε φρούτα και καρπούς (66,32%), λίπη και λάδια (53,47%), ενώ τα τεχνουργήματα από σίδηρο και οι ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές καταγράφουν σημαντική μείωση κατά -25% και -10% αντίστοιχα.

Οι 12 βασικότερες σε αξία κατηγορίες προϊόντων αντιστοιχούν στο 81,4% των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Βαυαρία. Τα βασικότερα προϊόντα που εισήγαγε η Βαυαρία από την Ελλάδα το 2020 αναλύονται σε διψήφια δασμολογική κατηγορία στον ακόλουθο πίνακα.

 

Εξαγωγές Ελλάδας προς Βαυαρία:

διψήφια δασμολογική κατηγορία προϊόντων

Αξία σε

εκατ. ευρώ

% επί

συνόλου

% Μεταβολή

έναντι 2019

1 08 Καρποί και φρούτα 85,77 16,0 66,32%
2 76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο 78,36 14,7 -4,35%
3 85 Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά 61,84 11,6 -10,36%
4 04 Γαλακτοκομικά, αυγά, μέλι, προϊόντα βρώσιμα

ζωικής προέλευσης που δεν περιλαμβάνονται αλλού

48,77 9,1 12,19%
5 30 Φαρμακευτικά προϊόντα 44,91 8,4 8,64%
6 07 Λαχανικά, φυτά βρώσιμα 23,39 4,4 7,89%
7 20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων 22,80 4,3 20,89%
8 15 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά 16,13 3,0 53,47%
9 49 Προϊόντα εκδοτικών οίκων, γραφικές τέχνες 16,05 3,0 -10,39%
10 61 Ενδύματα, πλεκτά 13,73 2,6 5,53%
11 39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές 13,71 2,6 -2,28%
12 73 Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 8,97 1,7 -25,81%

 

Τα 15 βασικότερα προϊόντα που εξήγαγε η Ελλάδα στη Βαυαρία το 2020 αναλύονται σε τετραψήφια δασμολογική κατηγορία στον ακόλουθο πίνακα.

 

Εξαγωγές Ελλάδας προς Βαυαρία:

τετραψήφια δασμολογική κατηγορία προϊόντων

Αξία σε

εκατ. ευρώ

% επί

συνόλου

0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 44,46 8,32
3004 Φάρμακα 40,53 7,58
7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 37,38 7,00
0809 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά 33,08 6,19
8507 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 19,23 3,60
0806 Σταφύλια, νωπά ή ξερά 18,06 3,38
0810 Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά 17,19 3,22
7606 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm 17,13 3,21
0709 Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 15,11 2,83
8544 Σύρματα, καλώδια και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση 14,74 2,76
1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του 14,59 2,73
4911 Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής

και οι φωτογραφίες

14,59  

2,73

8523 Δίσκοι, ταινίες, διατάξεις αποθήκευσης με ημιαγωγό, «έξυπνες κάρτες» κ.λπ. 11,63 2,18
2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι 10,86 2,03
0805 Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 8,76 1,64

 

Τα βασικότερα προϊόντα που εξήγαγε η Ελλάδα στη Βαυαρία το 2020 αναλύονται σε οκταψήφια δασμολογική κατηγορία στον ακόλουθο πίνακα.

Εξαγωγές Ελλάδας προς Βαυαρία:

οκταψήφια δασμολογική κατηγορία προϊόντων

Αξία σε

εκατ. ευρώ

1 04069032 Φέτα 39,13
2 76012020 Αργίλιο, πλάκες και μπιγιέττες (κολώνες) 37,38
3 30049000 Φάρμακα άλλα 34,12
4 08092900 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα άλλα 25,24
5 85072020 Συσσωρευτές με μόλυβδο με υγρό ηλεκρολύτη 19,19
6 08061010 Σταφύλια επιτραπέζια 17,87
7 49119900 Έντυπα άλλα 14,59
8 15091020 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 14,10
9 08101000 Διαλύματα (για χρώματα) 12,88
10 85235200 Έξυπνες κάρτες (smart cards) 11,39
11 07092000 Σπαράγγια 10,43
12 76061220 Κράματα αργιλίου βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη 10,11
13 20057000 Ελιές 9,51
14 76061293 Κράματα αργιλίου βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη

3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 mm

7,69
15 20019065 Ελιές 6,62

 

Ως προς τα 15 βασικότερα προϊόντα που εισήγαγε η Ελλάδα από τη Βαυαρία το 2020, σημαντική αύξηση καταγράφεται στα πλαστικά προϊόντα, στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μέταλλα, ενώ μείωση παρατηρείται στα ενδύματα και στα τρόφιμα/προϊόντα διατροφής.

 

Εισαγωγές Ελλάδας από Βαυαρία: τετραψήφια κατηγορία προϊόντων Αξία σε

εκατ. ευρώ

% επί

συνόλου

8703 Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα (για μεταφορά

προσώπων_

81,48 13,98
0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 48,60 8,34
8422 Πλυντήρια πιάτων, μηχανές και συσκευές 22,61 3,88
0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 14,60 2,50
3004 Φάρμακα 12,82 2,20
8708 Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701

μέχρι 8705

12,15 2,08
8471 Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία)

αυτών

10,25 1,76
9022 Συσκευές ακτίνων X και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες 10,11 1,73
8516 Θερμαντήρες νερού και συσκευές, ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση 9,05 1,55
0401 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και

δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά

8,27 1,42
0402 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη

ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

8,20 1,41
9018 Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική

ή την κτηνιατρική

8,09 1,39
8421 Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες 7,80 1,34
9503 Τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα και παρόμοια τροχοφόρα

παιχνίδια. Αμαξάκια για κούκλες. Κούκλες. Άλλα παιχνίδια για παιδιά.

7,72 1,32
3920 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές

ύλες

7,60 1,30

 

Από τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι το ομοσπονδιακό κρατίδιο της Βαυαρίας αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ελλάδας, με δεύτερη τη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία (17,4%) και τρίτη τη Βάδη Βυρτεμβέργη (15,1%). Επισημαίνουμε, ότι η Βαυαρία μαζί με τη Βάδη Βυρτεμβέργη, τα κρατίδια δηλαδή που αποτελούν την περιφέρεια αρμοδιότητας του Γραφείου μας, απορροφούν αθροιστικά 39% των εξαγωγών μας προς τη Γερμανία. Ωστόσο, οι εξαγωγές μας προς τη Βαυαρία το 2020 αντιστοιχούν μόλις στο 0,3% των συνολικών εισαγωγών του κρατιδίου. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία Α΄ τριμήνου 2021, η ανοδική πορεία των εξαγωγών μας προς τη Βαυαρία συνεχίστηκε, καθώς ανήλθαν σε 141,37 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 20,7%. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα οι συνολικές εισαγωγές Βαυαρίας αυξήθηκαν σχεδόν 8% σε 51 δις ευρώ, έναντι 47,24 δις ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2019.

Αξιοσημείωτη είναι κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η πολύ μεγάλη πτώση – 27,2% των εισαγωγών (1 δις ευρώ) Βαυαρίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία οφείλεται στις επιπτώσεις του BREXIT. Αναλυτικότερα, σημαντική μείωση παρουσιάζουν οι εισαγωγές από τη Βρετανία σε κατηγορίες προϊόντων ελληνικού ενδιαφέροντος και με αξιόλογες πωλήσεις στη Βαυαρία, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα (-64%), ενδύματα (- 56%), προϊόντα αλουμινίου (-47%), παρασκευασμένα τρόφιμα (-56%), φρούτα και καρποί (-64%) και γαλακτοκομικά, τυρί και μέλι (-89%). Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική ευκαιρία για περαιτέρω διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στη Βαυαρία στις ανωτέρω κατηγορίες.

Σημαντική παράμετρος των οικονομικών μας ανταλλαγών με τη Βαυαρία αποτελούν και οι επενδύσεις γερμανικών εταιρειών που εδρεύουν στο εν λόγω κρατίδιο, οι οποίες καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος επί του συνόλου των γερμανικών επενδύσεων στη χώρα μας, αλλά και οι πολυάριθμες εύρωστες μικρομεσαίου, για τα γερμανικά δεδομένα, μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν υψηλή τεχνολογία, εξειδίκευση και διεθνή εμπειρία, που έχουν επενδύσει στη χώρα μας, ή έχουν συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις.

5.  Προοπτικές συνεργασίας

Η Βαυαρία φιλοξενεί τόσο πολυεθνικές εταιρείες – κολοσσούς, όπως οι Adidas, Allianz, Audi, BMW, MTU Aero Engines, MAN, SAP, Munich Re και Siemens, όσο και πολυάριθμες ΜΜΕ κατά κύριο λόγο στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας/μηχανολογικού εξοπλισμού, των νεοφυών/καινοτόμων επιχειρήσεων, της πληροφορικής, του εμπορίου και των υπηρεσιών (ασφαλιστικές και τραπεζικές υπηρεσίες), οι οποίες διαθέτουν υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία, διεθνή εξειδίκευση και εμπειρία. Διαθέτει εξάλλου 17 άριστα οργανωμένα clusters ανά τομέα δραστηριότητας και αποτελεί έναν πόλο έλξης σημαντικών επενδυτικών κεφαλαίων, νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων και επιστημονικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης.

Επιπρόσθετα, η Βαυαρία διαθέτει πολύ καλές υποδομές σε δίκτυα (τηλεπικοινωνίες και ενέργεια), ενώ δαπανά 3,2% του ΑΕΠ της, το υψηλότερο δηλαδή ποσοστό στη Γερμανία, για τη χρηματοδότηση και προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας. Παράλληλα κατέχει την πρώτη θέση στη Γερμανία ως τουριστικός προορισμός, ενώ διαθέτει και δύο εκθεσιακά κέντρα, στο Μόναχο και στη Νυρεμβέργη, με μεγάλη διεθνή εμβέλεια.

Το ομοσπονδιακό κρατίδιο της Βαυαρίας αποτελεί έναν σημαντικό εμπορικό εταίρο της Ελλάδας, ωστόσο, υφίστανται σημαντικά περιθώρια βελτίωσης καθώς και ανάπτυξης της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και βαυαρικών επιχειρήσεων, τόσο στους «παραδοσιακούς» τομείς, όπως των τροφίμων – ποτών και αγροδιατροφικών προϊόντων, όσο και σε κλάδους τεχνολογίας αιχμής που εμφανίζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και επαρκή συμπληρωματικότητα, όπως ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, φαρμακοβιομηχανίας, ηλεκτρικών μηχανών και προϊόντων ηλεκτροτεχνίας, καλλυντικών και χημικής βιομηχανίας και ICT.

Τα ανωτέρω καταδεικνύουν τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης που έχουν οι ελληνικές εξαγωγές στη Βαυαρία καθώς και της δυνατότητας ανάπτυξης της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και βαυαρικών επιχειρήσεων. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των ελληνοβαυαρικών επιχειρηματικών συνεργασιών μπορεί να διαδραματίσει το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας στη Βαυαρία και αφετέρου η ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ ελληνικών και βαυαρικών ερευνητικών φορέων και ιδρυμάτων.