Enterprsise Greece

4)ΠΙΝΔΟΣ Α.Π.Σ.Ι. : Καινοτόμες μέθοδοι εκτροφής κοτόπουλων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υβριδική ημερίδα με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Εργαστήριο Ανοσολογίας του  Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό  «Η ΠΙΝΔΟΣ». Κατά τη διάρκειά της προβλήθηκαν τα σημαντικά ευρήματα του ερευνητικού έργου «Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ.»: «Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες ως Νέοι Δείκτες Ορισμού  Συστημάτων Ελεύθερης Βοσκής».

 

Οι ερευνητικές ομάδες που συμμετείχαν, παρουσίασαν νέους βιο-δείκτες (βιοχημικούς και ανοσολογικούς) που επαληθεύουν τη γνησιότητα του τρόπου εκτροφής κοτόπουλων Ελεύθερης Βοσκής. Με τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση των τελευταίων ετών από τους καταναλωτές για κοτόπουλα Ελεύθερης Βοσκής και με διακριτή την υψηλότερη διατροφική αξία και χαρακτηριστική γεύση, τα παραπάνω ευρήματα απαντούν στην απαίτηση του σύγχρονου ανθρώπου για άμεση ενημέρωση, πληροφόρηση και προηγμένους γρήγορους ελέγχους κατά την παραγωγή των τροφίμων, ακόμη και σε πραγματικό χρόνο.

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας, Καθηγήτρια κ. Μαρία Λουλούδη τόνισε κατά την έναρξη της ομιλίας τη μακροχρόνια και πολυεπίπεδη συνεργασία της εταιρίας ΠΙΝΔΟΣ Α.Π.Σ.Ι. με το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

O Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Χημείας κ.Δημόκριτος Τσουκάτος, Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής του έργου υπογράμμισε τη σημασία ανάπτυξης μετρήσιμων και αντικειμενικών δεικτών που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με αντίστοιχα εθνικά και διεθνή πρότυπα και βάσει της αντίστοιχης νομοθεσίας.

Κατά την παρέμβασή του ο Καθηγητής Τμήματος Χημείας κ.Βασίλης Τσίκαρης τόνισε, πώς οι σύγχρονοι τρόποι εκτροφής κοτόπουλων συχνά ενσωματώνουν ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά από την παραδοσιακή οικόσιτη πτηνοτροφία.

Επιπλέον, σημαντική ήταν η παρέμβαση της Δρ. Πηγής Λυμπέρη, Διευθύντρια Ερευνών, Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ, η οποία παρουσίασε επιστημονικά στοιχεία για τη σημαντικά καλύτερη φυσική ανοσία που διαθέτουν τα κοτόπουλα Ελεύθερης Βοσκής, όπως πιστοποιήθηκε από τους αντίστοιχους ανοσολογικούς δείκτες.

Συμπληρωματικά με το έργο Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ. η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή κ.Γιάννη Δεληγιαννάκη παρουσίασε μια σειρά νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από απόβλητα πτηνοτροφείου.

Από την πλευρά της ΠΙΝΔΟΣ ο κ. Γιάννης Πατούνας,  Προϊστάμενος Μελετών & Ανάπτυξης μετέφερε τη δέσμευση της Διοίκησης και της Γενικής Διεύθυνσης του Συνεταιρισμού, για τη συνέχιση και διεύρυνση της συνεργασίας με όλους τους παραπάνω ερευνητικούς φορείς, με στόχο τη δημιουργία νέων ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και συνολικά της ελληνικής οικονομίας.

Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη μεθόδων, μηχανισμών και εργαλείων εξακρίβωσης της γνησιότητας της εκτροφής κοτόπουλων Ελεύθερης Βοσκής και προστασίας των καταναλωτών από απάτη ή νοθεία σε τρόφιμα υψηλής προστιθέμενης αξίας, ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά. Με τον τρόπο αυτό, προστατεύονται με ποιοτικό και υγιεινό τρόπο τα πτηνοτροφικά προϊόντα που προέρχονται από συστήματα εκτροφής πιο συμβατά με την ευζωία των ορνίθων και περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον.

Λίγα λόγια για τον Α.Π.Σ.Ι «Η ΠΙΝΔΟΣ»

Ο Α.Π.Σ.Ι «Η ΠΙΝΔΟΣ» είναι ο μεγαλύτερος Συνεταιρισμός στην Ελληνική Πτηνοτροφία, διαγράφοντας μια συνεχώς ανοδική πορεία στην ελληνική, αλλά και διεθνή αγορά. Η «ΠΙΝΔΟΣ» έχει ως βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των προϊόντων της. Για την επίτευξη αυτού του στόχου ολοκληρώνει την υλοποίηση καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες ως Νέοι Δείκτες Ορισμού Συστημάτων «Ελεύθερης Βοσκής » σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Εργαστήριο Ανοσολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, στo πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ– ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.