Good News

8)Ελληνικός Σύνδεσμος Franchise – Από το πρόγραμμα κατάρτισης ωφελήθηκαν 1200 άτομα από τις 13 περιφέρειες με επιδότηση 400 ευρώ

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE)» – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

1200 ωφελούμενοι από τις 13 περιφέρειες

Επιδότηση 400 ευρώ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Franchise με πολυετή δράση στη θωράκιση του θεσμού του Franchise, υλοποίησε με επιτυχία ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα πιστοποίησης και κατάρτισης για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις δικαιόχρησης, στο πλαίσιο του ΕΠ. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, ύψους 1.420.359,14€, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

«Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από επαγγελματική αβεβαιότητα και γενικότερη αστάθεια, δόθηκε η ευκαιρία σε 1200 ωφελούμενους να ενδυναμώσουν και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους σε τρία περιζήτητα θεματικά αντικείμενα», τονίζει ο κ. Κωνσταντινόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Franchise.

Δημιουργήθηκαν 48 τμήματα των 25 ατόμων για τους θεματικούς άξονες

  • «Διαχείριση Τροφίμων & Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise»,
  • «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» και
  • «Εξυπηρέτηση & Διαχείριση Πελατών»

τα οποία πλήρως προσαρμοσμένα λειτούργησαν εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως μέσω ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες της εποχής.

Από τους 1200 ωφελούμενους οι 722 ήταν γυναίκες και οι 478 άνδρες (πίνακας 1)  και στο σύνολό τους οι 473 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 31-40 ετών ενώ 363 ήταν μεταξύ 21-30 ετών και οι 264 41-50 ετών (πίνακας 2).

Κατανομή Καταρτιζομένων ανά Φύλο (πίνακας 1)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ
Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise 89 111 200
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise 146 129 275
Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις Franchising 243 482 725
ΣΥΝΟΛΑ – ΕΡΓΟ 478 722 1.200

Κατανομή Καταρτιζομένων ανά Ηλικιακή Ομάδα (πίνακας 2)

2001-2010 1991-2000 1981-1990 1971-1980 1961-1970 1951-1960
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 ΣΥΝΟΛΟ
Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise 0 62 74 43 18 3 200
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise 1 88 107 67 11 1 275
Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις Franchising 6 213 292 154 57 3 725
ΣΥΝΟΛΑ – ΕΡΓΟ 7 363 473 264 86 7 1.200

«Είμαστε υπερήφανοι για το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου και φυσικά μένει ως παρακαταθήκη στο αρχείο του Συνδέσμου» υπογραμμίζει ο κ. Κωνσταντινόπουλος, αφού οι θεματικές που θίχτηκαν ήταν απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, όπως άλλωστε επιβεβαίωσαν και οι ίδιοι οι καταρτιζόμενοι. Ενδεικτικά, στο σεμινάριο θίχτηκαν οι βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, οι κίνδυνοι και οι ορθές παραγωγικές πρακτικές, οι τεχνολογίες παραγωγής και η διατροφική αξία προϊόντων για το πρώτο εκπαιδευτικό αντικείμενο. Το δεύτερο εκπαιδευτικό αντικείμενο περιελάμβανε μεταξύ άλλων τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές στο franchising, τις βασικές αρχές marketing&branding, τη διαχείριση καταστήματος, τις ηλεκτρονικές εφαρμογές και την περιβαλλοντική διαχείριση, ενώ στο τρίτο αντικείμενο οι καταρτιζόμενοι ασχολήθηκαν με την ποιοτική εξυπηρέτηση, την αποτελεσματική επικοινωνία και διαχείριση πελατών αλλά και την εξίσου σημαντική διαχείριση παραπόνων.

Στα πολύ θετικά του προγράμματος ανήκει το γεγονός ότι εξασφαλίστηκε προσβασιμότητα και στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι το πρόγραμμα πέρα από τις χρήσιμες γνώσεις- εργαλεία που εναπόθεσε στα χέρια όσων το παρακολούθησαν και τη δωρεάν πιστοποίηση αυτών, εξασφάλιζε επιδότηση ύψους 400€ για κάθε συμμετέχοντα.

Από τους καταρτιζόμενους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν στο πρόγραμμα και για τα τρία αντικείμενα οι 429 είχαν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ οι 280 και 254 ήταν απόφοιτοι αντίστοιχα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και οι 110 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού (πίνακας 3).

Κατανομή Καταρτιζομένων ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο (πίνακας 3)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΕ ΔΕ ΙΕΚ ΑΤΕΙ ΑΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise 7 83 19 40 30 20 1 200
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise 0 93 22 67 66 27 0 275
Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις Franchising 13 253 63 147 184 63 2 725
ΣΥΝΟΛΑ – ΕΡΓΟ 20 429 104 254 280 110 3 1.200

 

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, η εργασιακή σχέση των ωφελούμενων (789 από τους 1200) ήταν πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου (πίνακας 4).

Κατανομή Καταρτιζομένων ανά Εργασιακή Σχέση (πίνακας 4)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΗΣ / ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΛΗΡΗΣ / ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ / ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ / ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΣΥΝΟΛΟ
Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise 114 24 48 9 4 1 200
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise 196 34 42 3 0 0 275
Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις Franchising 479 55 144 34 13 0 725
ΣΥΝΟΛΑ – ΕΡΓΟ 789 113 234 46 17 1 1.200

 

«Καθώς διαχρονικά έχει φανεί ότι οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε συστήματα δικαιόχρησης παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στους εξωγενείς παράγοντες του περιβάλλοντος και της αγοράς ακόμα και στις πιο δυσχερείς συνθήκες και δυσοίωνες συγκυρίες, ευελπιστούμε στο μέλλον να έχουμε τη χαρά ο Σύνδεσμός μας να αναλάβει κι άλλα παρόμοια έργα που θα ενισχύουν με κάθε τρόπο τις επιχειρήσεις αυτές», ανέφερε ο κ. Χίνος, Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Συνδέσμου Franchise.«Είναι άλλωστε ένα σημαντικό πρώτο βήμα που επιβεβαιώνει τις αδιάληπτες προσπάθειες μας για την αποκατάσταση της πολυετούς αδικίας του αποκλεισμού του κλάδου της δικαιόχρησης από κάθε τύπου χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και έπεται και συνέχεια», καταλήγει ο κ. Κωνσταντινόπουλος.