Special Report

9)Διμερές Εμπόριο Ελλάδας – Τυνησίας 2021

Κατά το 2021 παρατηρήθηκε μια εντυπωσιακή αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στην Τυνησία αλλά και συνολικά  του όγκου των διμερών συναλλαγών και του θετικού ισοζυγίου για τη χώρα μας. Συγκεκριμένα  η Τυνησία ήταν η χώρα στην οποία παρατηρήθηκε η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών κατά το 2021 σε σχέση με όλα τα κράτη (μετά τη Σιγκαπούρη) φθάνοντας το εντυπωσιακό 179%.  Τόσο το ύψος των εξαγωγών όσο και ο όγκος του διμερούς εμπορίου έφθασαν στο υψηλότερο σημείο της τελευταίας, τουλάχιστον, δεκαετίας. Η εικόνα που παρουσιάζει η εξέλιξη του διμερούς εμπορίου το προηγούμενο έτος είναι η εξής:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΥΝΗΣΙΑΣ (ΕΥΡΩ)
  ΙΑΝ ΔΕΚ 2020 ΙΑΝ – ΔΕΚ 2021 ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 180.150.367 501.793.999 179
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 25.118.781 80.910.024 222
ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 205.269.148 582.704.023 184
ΙΣΟΖΥΓΙΟ 155.031.586 420.883.975 171

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2017 – 2021

2017 2018 2019 2020 2021 % 2020 -2021
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 144.283.503 293.326.754 200.309.386 180.150.367 501.793.999 179
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 24.713.903 48.396.053 26.411.906 25.118.781 80.910.024 222
ΟΓΚΟΣ ΕΜΠ 168.997.406 341.722.807 226.721.292      205.269.148 582.704.023 184
ΙΣΟΖΥΓΙΟ 119.569.600 244.930.701 173.897.480 155.031.586 420.883.975 171

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Τα βασικά προϊόντα που εξήχθησαν από τη χώρα μας στη Τυνησία το 2021 είναι τα εξής:

ΚΩΔ. CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2021 (ευρώ) 2020 (ευρώ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2021-2020

% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 2021
2710′ Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια). 347.583.605 97.876.841 255,12% 69,27%
2711′ Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 72.732.438 35.744.813 103,48% 14,49%
1001′ Σιτάρι και σμιγάδι 28.998.464 16.787.235 72,74% 5,78%
2818′ Κορούνδιο τεχνητό, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου. 7.211.163 3.068.776 134,98% 1,44%
5201′ Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο 6.417.751 2.168.160 196,00% 1,28%
2503′ Θείο κάθε είδους 5.522.139 770.698 616,51% 1,10%
2401′ Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού 4.667.149 3.884.619 20,14% 0,93%
3004′ Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) 4.573.961 1.440.290 217,57% 0,91%
0301′ Ψάρια ζωντανά 2.520.769 0 0,50%
3808′ Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα 2.101.707 2.251.709 -6,66% 0,42%
6006′ Άλλα πλεκτά υφάσματα 2.086.534 1.482.695 40,73% 0,42%
2713′ Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα 1.528.239 2.541.877 -39,88% 0,30%
3402′ Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια). 952.602 338.821 181,15% 0,19%
2515′ Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι 763.277 1.701.521 -55,14% 0,15%
7612′ Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία 724.161 90.555 699,69% 0,14%
7604′ Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 713.136 588492 21,18% 0,14%
3802′ Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. 599.459 309.268 93,83% 0,12%
3923′ Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, κα 583.527 562198 3,79% 0,12%
7607′ Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, 568.733 430.771 32,03% 0,11%
8544′ Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά καλώδια) για ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα 510.134 555.943 -8,24% 0,10%
ΛΟΙΠΑ 10435051
ΣΥΝΟΛΟ 501.793.999 180.150.367 179%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Επί των στοιχείων θα μπορούσαμε κατ’ αρχήν να προβούμε στις εξής παρατηρήσεις:

  • Με δεδομένη την συρρίκνωση του διεθνούς εμπορίου και τις επιπλοκές στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα λόγω της πανδημίας Covid – 19, η αύξηση των εξαγωγών μας στην Τυνησία κατά το 2021 καθίσταται ακόμα πιο σημαντική.
  • Το 84% των εξαγωγών μας αφορά τα πετρελαιοειδή, κωδ. Σ.Ο. «2710» Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια) και «2711» Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες, με εντυπωσιακή αύξηση 255,12% και 103,48%, αντίστοιχα. Παρόλο που είναι σημαντικές κατηγορίες, σημειώνουμε ότι οι εξαγωγές πετρελαιοειδών έχουν μεγάλη μεταβλητότητα καθώς επηρεάζονται εύκολα από τις διεθνείς εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς και τις διακυμάνσεις της τιμής. θα πρέπει επομένως να επιδιωχθεί η μεγαλύτερη διαφοροποίηση των εξαγόμενων στην Τυνησία προϊόντων μας
  • Σημαντική άνοδο (73%) γνώρισε το βασικό μας εξαγώγιμο προϊόν επί σειρά ετών, σιτάρι και σιμιγάδι που βρέθηκε στην τρίτη θέση των προϊόντων μας προς την Τυνησία. Η Τυνησία είναι μια σταθερή αγορά για αυτό το εξαιρετικής ποιότητας ελληνικό προϊόν καθώς δίνεται έμφαση στην επάρκεια και εξασφάλιση άρτου στη χώρα και μάλιστα τα σχετικά προϊόντα είναι επιδοτούμενα και πολύ φθηνά ώστε να είναι διαθέσιμα και μάλιστα σε αφθονία και στα πιο αδύναμα οικονομικά στρώματα. Η Ελλάδα είναι στην τέταρτη θέση των προμηθευτών σε σιτηρά και οι εξαγωγές αφορούν στο σύνολό τους σχεδόν, σκληρό σίτο. Η Τυνησιακή Κυβέρνηση ασκεί έλεγχο στις εισαγωγές των περισσότερων δημητριακών μέσω του αρμόδιου Οργανισμού Office des Céréales http://www.oc.agrinet.tn που λειτουργεί ως μονοπώλιο και φροντίζει για τον επαρκή εφοδιασμό της αγοράς με διεθνείς διαγωνισμούς που καθορίζουν τους όρους ποιότητας και λοιπές προδιαγραφές. Η Τυνησία έχει ένα από τα μεγαλύτερα κατά κεφαλήν ποσοστά κατανάλωσης σιτηρών στη Β. Αφρική.
  • Συνεχίστηκε η σημαντική ανοδική τάση, ήτοι κατά 20,15%, στις εξαγωγές ακατέργαστων καπνών τα οποία σημειωτέον, προμηθεύεται ο εδώ εθνικός οργανισμός καπνών κατόπιν διεθνών διαγωνισμών. Η χώρα μας, μέσω των μεγάλων εταιρειών εμπορίας καπνού, αποτελεί βασικό προμηθευτή του τυνησιακού οργανισμού επί σειρά ετών. Το Γραφείο μας συνέβαλε και μεσολάβησε για αποπληρωμή μεγάλου χρηματικού ποσού σε ελληνική εταιρεία εμπορίας καπνού το παρελθόν έτος.
  • Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση που παρουσίασε η εξαγωγή φαρμάκων, καθώς υπερτριπλασιάστηκε (218%). Σημειώνεται ότι οι ελληνικές εξαγωγές φαρμάκων λαμβάνουν χώρα κυρίως μέσω διεθνών διαγωνισμών που προκηρύσσει ο τυνησιακός κρατικός οργανισμός Pharmacie Centrale de Tunisie (http://www.phct.com.tn) που εισάγει κατ΄ αποκλειστικότητα φάρμακα για τον τομέα της δημόσιας υγείας. Σταδιακά η παρουσία του ελληνικού φαρμάκου εδραιώνεται καθώς οι ελληνικές εταιρείες προχωρούν και σε συνεργασίες με εγχώριες για εδώ αντιπροσώπευσή τους.
  • Σταθερά στα πρώτα προϊόντα παραμένει το βαμβάκι, οι εξαγωγές του οποίου επίσης επίσης υπερτριπλασιάστηκαν. Οι εξαγωγές βαμβακιού διατηρούν θετικές προοπτικές καθώς τροφοδοτούν την τυνησιακή κλωστοϋφαντουργία, έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της τυνησιακής βιομηχανίας.  Συναφώς, αύξηση κατά 41% παρουσίασαν και οι εξαγωγές πλεκτών υφασμάτων.
  • Τα προϊόντα αλουμινίου σημείωσαν επίσης μεγάλη εξαγωγική άνοδο ήτοι υπερδιπλασιάστηκαν. Υπάρχουν πολύ ευοίωνες προοπτικές για τα εν λόγω προϊόντα τόσο λόγω σταθερής οικοδομικής δραστηριότητας όσο και αυξανόμενου ενδιαφέροντος ελληνικών εταιρειών για την τυνησιακή αγορά κυρίως με συμμετοχή σε κατασκευή μεγάλων τουριστικών μονάδων.
  • Μεγάλη αύξηση είχε και η κατηγορία με κωδ. Σ.Ο. «2503» Θείο κάθε είδους που ανήλθε στην έκτη θέση των εξαγώγιμων προϊόντων.
  • Αντίθετα, από τα λοιπά βασικά προϊόντα, πτωτικά κινήθηκε μόνο η εξαγωγή μαρμάρου, κατά 55%.
  • Ως γενικότερη παρατήρηση αναφέρουμε ότι οι ελληνικές εξαγωγές έχουν να αντιμετωπίσουν δύο βασικές δυσκολίες: Την υποτίμηση του τυνησιακού νομίσματος έναντι του ευρώ κατά τα τελευταία έτη που έχει καταστήσει ακριβότερα τα προϊόντα μας και την κατά καιρούς λήψη μέτρων από τυνησιακής πλευράς για περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος.

Αντίστοιχα, τα βασικά τυνησιακά προϊόντα που προϊόντα που εισήχθησαν στη χώρα μας για το 2021 είναι τα εξής:

ΚΩΔ. CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2021 (ευρώ) 2020 (ευρώ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2021-2020

% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 2021
2709′ Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο) 39.186.926 0 48,43%
2710′ Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια). 11.186.874 0 13,83%
2523′ Τσιμέντα υδραυλικά 3.506.115 3494413 0,33% 4,33%
2826′ Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του φθορίου 3.051.533 1.988.053 53,49% 3,77%
8712′ Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα χωρίς κινητήρα 2.938.921 1.796.877 63,56% 3,63%
8903′ Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. Κωπήλατοι λέμβοι και μονόξυλα (κανώ) 2.928.765 3.095.548 -5,39% 3,62%
7602′ Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο 2.786.370 1.811.861 53,78% 3,44%
2501′ Αλάτι, στο οποίο περιλαμβάνεται το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι, 2.239.252 2.538.472 -11,79% 2,77%
0804′ Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, 2.076.908 1.470.858 41,20% 2,57%
7404′ Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό 1.769.516 511.637 245,85% 2,19%
2711′ Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 1.334.757 1.391.016 -4,04% 1,65%
4803′ Χαρτί καθαριότητας (υγείας), χαρτί που χρησιμοποιείται για πετσέτες χεριών 872.727 2.133.033 -59,09% 1,08%
7801′ Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή 865.666 669.873 29,23% 1,07%
0511′ Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου 734.147 807.454 -9,08% 0,91%
2306′ Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, από την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών 721.688 965.350 -25,24% 0,89%
2917′ Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια κα 633.660 0 0,78%
7616′ Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 448.832 60.384 643,30% 0,55%
3907′ Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, 447.112 70.963 530,06% 0,55%
9018′ Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση, 428.889 389.114 10,22% 0,53%
0307′ Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου 340.347 142.901 138,17% 0,42%
ΛΟΙΠΑ 2.411.019
ΣΥΝΟΛΟ 80.910.024 25.118.781 222%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Στην πρώτη θέση των εισαγωγών μας βρέθηκαν επίσης οι κατηγορίες πετρελαιοειδών «2709» Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο) και «2710» Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια).  Έπεται η επί σειρά ετών πρώτη στις εισαγωγές μας από Τυνησία κατηγορία «τσιμέντα υδραυλικά», ακολουθεί η κατηγορία «2826» Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του φθορίου, με άνοδο 54% και η κατηγορία  «8903» Θαλαμηγοί και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού, κανώ κλπ με ετήσια άνοδο 15,82%. Επίσης σταθερό εισαγόμενο προϊόν είναι η κατηγορία «8712», Ποδήλατα, η οποία σημείωσε επίσης ανοδική πορεία με ποσοστό αύξησης 64%. Αύξηση επίσης παρουσίασαν και οι εισαγωγές χουρμάδων (41,2%), των απορριμμάτων και θραυσμάτων από αργίλιο (54%) και των απορριμμάτων και θραυσμάτων από χαλκό (246%).

Συμπερασματικά εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι παρά το μικρό της μέγεθος, την υποτίμηση του τυνησιακού νομίσματος και τα μέτρα εξισορρόπησης του εμπορικού της ελλείμματος που λαμβάνονται κατά καιρούς και τα οποία έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις ελληνικές εξαγωγές,  η Τυνησιακή αγορά παρουσιάζει μακροπρόθεσμα θετικές προοπτικές ως προορισμός των ελληνικών εξαγωγών τόσο μέσω της ενίσχυσης των δυναμικών κλάδων όπως δομικά υλικά και φάρμακα αλλά και με την περαιτέρω διαφοροποίηση των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι επαφές και η διερεύνηση της τυνησιακής αγοράς μέσω διοργάνωσης επιχειρηματικών αποστολών, συμμετοχής σε εδώ διεθνείς εκθέσεις καθώς και η συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε διαγωνισμούς προμηθειών ή ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών σε διεθνείς διαγωνισμούς δημοσίων έργων, όπως ενδεικτικά, στους τομείς της ενέργειας, της διαχείρισης αποβλήτων και λιμενικών έργων.

Πηγή: https://agora.mfa.gr/