Press Room

Η νέα ερευνητική δράσης για την ενίσχυση της αξίας των προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» παρουσιάστηκε στην «AGROTHESSALY 2023»

Τη νέα και καινοτόμο ερευνητική δράση «Ενισχύοντας την αξία των προϊόντων
ΠΟΠ &  ΠΓΕ» παρουσίασε ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» κατά την
πρόσφατη ημερίδα της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ),
στο πλαίσιο της αγροτικής έκθεσης «AGROTHESSALY 2023», στη Λάρισα.
Η δράση «Ενισχύοντας την αξία των προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ» φιλοδοξεί μέσω
της ανεύρεσης και προσθήκης ισχυρισμών υγείας σε προϊόντα της ελληνικής γης, να
αναδείξει την αξία τους, προωθώντας, παράλληλα, τις εξαγωγές τους. Αποτελεί μια
δομημένη προσέγγιση τεκμηρίωσης των ισχυρισμών υγείας για τα προϊόντα ΠΟΠ &
ΠΓΕ αλλά και υποστήριξης της τοπικής παραγωγής για την περαιτέρω ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας.


Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ δημιουργεί
εξαιρετικές προοπτικές για τη συνολική ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου,
εξασφαλίζοντας υπεραξία για τα ίδια προϊόντα. Επιπλέον, μέσω της δράσης,
παρέχεται η δυνατότητα να υποστηριχθούν και άλλοι κλάδοι οι οποίοι θα ωφεληθούν
από την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, όπως τα logistics και ο τουρισμός.
Στο πλαίσιο της ημερίδας , η διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού «Νέα Γεωργία
Νέα Γενιά», Έφη Λαζαρίδου, επισήμανε ότι: «Η πρωτοβουλία ανάδειξης της αξίας
των προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ έρχεται σε μία εποχή που οι καταναλωτές ανά τον κόσμο
αναζητούν προϊόντα τοπικά, αυθεντικά, ανιχνεύσιμα, ηθικά και διαφανή. Τα επόμενα
χρόνια, η αξία αυτών των προϊόντων παγκοσμίως προβλέπεται να φτάσει τα 180
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ από πρόσφατη μελέτη της ΕΥ προκύπτει ότι
πάνω από το 55% των καταναλωτών ζητούν πιο υγιεινά προϊόντα και θέλουν μια
τεκμηρίωση σχετικά με την επίδραση που έχουν στην υγεία τους».
Από την πλευρά του, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δημήτριος
Κουρέτας, από το βήμα της εκδήλωσης εξέφρασε την εμπιστοσύνη του προς τη
δράση, αναφέροντας ότι μελετώνται πάνω από 40 συστατικά για κάθε τρόφιμο, με τα
αποτελέσματα να ωφελούν συνολικά την ελληνική αγροτική παραγωγή. Τέλος, ο
Capacity Building Director του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», Δημήτρης
Βολουδάκης, εστίασε στους στόχους της δράσης: «Θέλουμε να αναδείξουμε πως οι
ισχυρισμοί υγείας που εντοπίζονται σε κάθε προϊόν μπορούν να αποτυπωθούν στην
ετικέτα και, έτσι, οι συνεταιρισμοί να διεκδικήσουν περισσότερη αξία και εξωστρέφεια
για τα προϊόντα τους, αρχής γενομένης με το Ακτινίδιο Πιερίας, το Μήλο Ζαγοράς, το Αμύγδαλο Συκουρίου και το Πορτοκάλι Μάλεμε Χανίων».


Η δράση θα υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Αντικείμενο της πρώτης φάσης
είναι η έρευνα στο πεδίο, η διαδικασία των εργαστηριακών αναλύσεων, η
επικοινωνία με το τοπικό σύστημα αγροδιατροφής και η ενημέρωση του
ενδιαφερόμενου κοινού. Κατά τη δεύτερη φάση, το έργο θα επικεντρωθεί στην
επιχειρηματική υποστήριξη και στην όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη στρατηγική
εμπορικής ανάδειξης των χαρακτηρισμών υγείας που θα προσδώσουν υπεραξία στα
τοπικά προϊόντα.
Η δράση «Ενισχύοντας την αξία των προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ» εντάσσεται στις
στρατηγικές πρωτοβουλίες του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά».
Συγχρηματοδοτείται από τον οργανισμό μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και έχει την υποστήριξη της ΕΘΕΑΣ. Υλοποιείται από το
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών του Τμήματος Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), με επικεφαλής τον Καθηγητή κ.
Δημήτριο Κουρέτα.