Let's get rewarded Press Room

Βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου: Το απόλυτο, με 11 στα 11 στο Τορόντο του Καναδά

Τα Aristoleo High Phenolic Olive Oils και Table Olive Awards είναι ο διεθνής
διαγωνισμός που προσμετρά τα υψηλά ευεργετικά συστατικά (φαινόλες) που
βρίσκονται στα ελαιόλαδα και τις επιτραπέζιες ελιές. Το 2023 διενεργήθηκε η 8η
έκδοση του διαγωνισμού, στο Τορόντο του Καναδά.
Τα ευεργετικά αυτά συστατικά που προσμετρώνται ονομάζονται φαινόλες, με
κυρίαρχες την ελαιοκανθάλη, την ελαιασίνη και τα παράγωγα τους στα ελαιόλαδα
καθώς και την υδροξυτυροσόλη, την τυροσόλη αλλά και τα παράγωγα τους, στις
επιτραπέζιες ελιές.


Οι φαινόλες αυτές είναι πανίσχυρα μικροσυστατικά, με εξαιρετική φαρμακολογική
δράση, που ανήκουν στα φυσικά αντιοξειδωτικά, διαθέτουν σημαντική βιολογική
δράση και τους έχουν αποδοθεί ιδιότητες αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές,
καρδιοπροστατευτικές καθώς και νευροπροστατευτικές.
Η ευεργετική δράση των φαινολών αναγνωρίζεται και επίσημα στον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό 432/2012 που βρίσκεται σε εφαρμογή, όπου τα συστατικά αυτά όταν
περιέχονται σε ένα ποσοστό και άνω (όριο 250 mg/kg), δίνουν τη δυνατότητα στα
ελαιοπροϊόντα που τα περιέχουν να φέρουν ισχυρισμό υγείας (Health Claim) με
σαφείς ενδείξεις υγειοπροστατευτικότητας.
Ο διεθνής διαγωνισμός ARISTOLEO High Phenolic Olive Oil & Table Olive Awards
2023 βασίζεται στη μέτρηση της συνολικής ποσότητας φαινολικών ενώσεων, όπως
μετρήθηκε με τη μέθοδο NMR (Nuclear Magnetic Resonance – Πυρηνικός
Μαγνητικός Συντονισμός), καθώς και στην οργανοληπτική ανάλυση από
εξειδικευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, ούτως ώστε μην παρουσιάζεται
κανένα γευσιγνωστικό ελάττωμα.


Ανακοινώθηκαν στις 3 Μαρτίου 2023 και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα βιολογικά
ελαιόλαδα και οι επιτραπέζιες ελιές των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου είναι από τα
κορυφαία παγκοσμίως στην περιεκτικότητα φαινολών και για αυτό κατατάχθηκαν
σε υψηλές θέσεις του διαγωνισμού, συγκεντρώνοντας τέσσερα διπλά χρυσά και
επτά χρυσά βραβεία. Αναλυτικότερα τα ελαιόλαδα και οι επιτραπέζιες ελιές με τις
αντίστοιχες συγκεντρώσεις φαινολών, είναι :
ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

ΦΥΛΛΙΚΟΝ Πρωτέλαιο – Double Gold
HIGH PHENOLIC AWARD – 1625 mg/kg

ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ Άθερμο – Double Gold
HIGH PHENOLIC AWARD – 1513 mg/kg
ΑΡΜΟΝΙΑ Άθερμο – Gold
HIGH PHENOLIC AWARD – 1140 mg/kg
PLUS HEALTH GREEN EVOO – Gold
HIGH PHENOLIC AWARD – 1129 mg/kg
PLUS HEALTH BLUE EVOO – Gold
HIGH PHENOLIC AWARD – 974 mg/kg

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ

PLUS HEALTH KALAMATA OLIVES – Double Gold
HIGH PHENOLIC AWARD – 2150 mg/kg
PLUS HEALTH GREEN OLIVES – Double Gold
HIGH PHENOLIC AWARD – 2150 mg/kg
ΕΛΙΕΣ ΒΑΛΣΑΜΙΚΕΣ – Gold
HIGH PHENOLIC AWARD – 1760 mg/kg
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ – Gold
HIGH PHENOLIC AWARD – 1700 mg/kg
ΕΛΙΕΣ ΤΕΛΙΕΣ – Gold
HIGH PHENOLIC AWARD – 1650 mg/kg
ΕΛΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΕΝΙΕΣ – Gold
HIGH PHENOLIC AWARD – 1430 mg/kg

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελιές «Plus Health Kalamata Olives» και «Plus Health
Green Olives» σημείωσαν νέο ρεκόρ συγκέντρωσης φαινολών για το 2023, με 2.150
mg/kg.
Οι μετρήσεις αυτές είναι κατά 550 % ανώτερες του μέσου όρου των εμπορικών
δειγμάτων ελιών (378 mg/kg) που έχουν αναλυθεί από το 2005 έως σήμερα, βάσει
μελέτης που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο J.
Agric. Food Chem. 2010,58, 46–50.

Ταυτόχρονα, τα βιολογικά ελαιόλαδα των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου υπερέβησαν
κατά 650 % περίπου το όριο των 250 mg/kg, που θέτει ο Ευρωπαϊκός κανονισμός
432 / 2012 και έλαβε υπόψη της η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των
Τροφίμων (European Food Safety Authority), όταν το 2012 αναγνώρισε την θετική
δράση των φαινολών στο οξειδωτικό στρες, επίσημα, μέσω Ισχυρισμού Υγείας. Εκεί
αναφέρεται ρητά πως «Οι πολυφαινόλες του ελαιόλαδου συμβάλλουν στην
προστασία των λιπιδίων του αίματος από το οξειδωτικό στρες».
Αυτά τα αποτελέσματα και οι μετρήσεις των υγειοπροστατευτικών συστατικών
αποτελούν το σημείο αναφοράς και έναν από τους λόγους για τους οποίους τα
βιολογικά ελαιόλαδα και οι επιτραπέζιες ελιές των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου
έχουν συμμετάσχει στα ευρέως γνωστά πανεπιστήμια της Αμερικής, Harvard και
Yale, στις έρευνες και κλινικές μελέτες με τίτλο “Feeding America’s Bravest” και
“Olives for Health” αντίστοιχα, οι οποίες μελετούν την επίδραση της ημερήσιας
κατανάλωσης τους στην ανθρώπινη υγεία.


Σημαντικά είναι επίσης τα αποτελέσματα των δύο κλινικών μελετών του ΕΚΠΑ,
όπου έδωσαν την ευχέρεια στην ερευνητική ομάδα της Φαρμακευτικής Σχολής να
μετατρέψει τις βιολογικές ελιές των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου υπό την μορφή
σκόνης σε κάψουλα με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας , για την ευεργετική δράση
τους στη ρύθμιση των επιπέδων της χοληστερίνης.
Η πολλαπλή αυτή βράβευση αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς, γιατί
δικαιώνει την προσπάθεια μας επί 31 συναπτά έτη στην παραγωγή εξειδικευμένων
βιολογικών ελαιοπροϊόντων, που εκτός από τις πολλές παγκόσμιες βραβεύσεις για
τα γευστικά χαρακτηριστικά τους (632 συνολικά διεθνή βραβεία), βραβεύονται και
για την πολύ υψηλή περιεκτικότητα τους σε υγειοπροστατευτικά συστατικά, με
επιστημονικά αποδεδειγμένο τρόπο.