Flight Mode

Η Emirates δημιουργεί πράσινο fund ύψους 200 εκατ. δολαρίων για τον κλάδο των αερομεταφορών

Η Emirates, η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία, ανακοινώνει τη
δέσμευση 200 εκατ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), τα οποία
επικεντρώνονται στη μείωση των επιπτώσεων των ορυκτών καυσίμων στις εμπορικές
αερομεταφορές.
Η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί τη μεγαλύτερη δέσμευση αεροπορικής εταιρείας που
επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα. Τα κονδύλια θα εκταμιευτούν σε διάστημα 3 ετών, ενώ η Emirates
θα επιδιώξει συνεργασίες με κορυφαίους οργανισμούς που εξειδικεύονται σε λύσεις προηγμένων
τεχνολογιών που αφορούν στα καύσιμα και την ενέργεια.
Ο Sir Tim Clark, Πρόεδρος της Emirates Airline, δήλωσε: «Επενδύουμε 200 εκατ. δολάρια ΗΠΑ σε
προηγμένες λύσεις καυσίμων και ενέργειας στον κλάδο των αερομεταφορών, καθώς σε αυτό το
κομμάτι εντοπίζεται η μεγαλύτερη ανάγκη για ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
αεροπορικών εταιρειών. Εξετάσαμε διεξοδικά την υφιστάμενη τεχνολογία εμπορικών αεροσκαφών και
κινητήρων, την εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων, τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και τις ανάγκες του
οικοσυστήματος του κλάδου μας. Είναι σαφές ότι με τις τρέχουσες πρακτικές που είναι διαθέσιμες στις
αεροπορικές εταιρείες, ο κλάδος μας δεν θα είναι σε θέση να πετύχει καθαρούς μηδενικούς στόχους
στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Θεωρούμε ότι ο κλάδος μας χρειάζεται πιο αποτελεσματικές
λύσεις και γι’ αυτό επιδιώκουμε να συνεργαστούμε με κορυφαίους οργανισμούς στον τομέα του R&D.
Στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε ουσιαστικά σε ουσιαστικές λύσεις που συμβάλλουν
μακροπρόθεσμα στη βιωσιμότητα των εμπορικών αερομεταφορών».
Ο ίδιος πρόσθεσε: «Η Emirates θα συνεχίσει να εφαρμόζει περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές σε
όλο το φάσμα της λειτουργίας της μέχρι να επιτευχθεί η ανάπτυξη βιωσιμότερων λύσεων,
συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF), όπου είναι εφικτό,
της διασφάλισης της αποτελεσματικής λειτουργίας του στόλου και της εισαγωγής σύγχρονων
αεροσκαφών. Τα κονδύλιά μας, ύψους 200 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, προορίζονται για Έρευνα και
Ανάπτυξη (R&D) και όχι για λειτουργικά έξοδα, όπως η αγορά SAF ή οι αντισταθμίσεις άνθρακα, όπως
ορίζονται βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου, και αφορούν δραστηριότητες που θεωρούνται μέρος της
προκαθορισμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας».
Η ομάδα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της Emirates θα έχει την επίβλεψη των εκταμιεύσεων, με
την υποστήριξη τεχνικών εμπειρογνωμόνων.
Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εκπομπών αερίων της Emirates
Η μακροχρόνια περιβαλλοντική πολιτική και στρατηγική της Emirates επικεντρώνεται σε 3 τομείς: τη
μείωση των εκπομπών αερίων, την υπεύθυνη κατανάλωση και τη διατήρηση της άγριας πανίδας και
των βιοτόπων.
Τον Ιανουάριο, η Emirates ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη δοκιμαστική πτήση με 100% Βιώσιμο
Αεροπορικό Καύσιμο (SAF) σε συνεργασία με την Boeing και την GE. Από την πρώτη της πτήση με
SAF το 2017, η αεροπορική εταιρεία συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στην αγορά των SAF και να
αναζητά ευκαιρίες στο δίκτυό της ώστε να τα χρησιμοποιεί όπου είναι εφικτό.

Ωστόσο, το βιοκαύσιμο SAF, ο μόνος -επί του παρόντος- εμπορικά διαθέσιμος τύπος, παρουσιάζει
ιδιαίτερα περιορισμένη προμήθεια. Συγκεκριμένα, η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορέων (IATA) εκτιμά
ότι η ετήσια προμήθεια SAF παγκοσμίως καλύπτει λιγότερο από το 0,1% των αναγκών των
αεροπορικών εταιρειών.
Η Emirates συμμετέχει σε ομάδες εργασίας και συνέργειες από τα ενδιαφερόμενα μέλη που αφορούν
στα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα. Τους τελευταίους μήνες, μαζί με την Γενική Αρχή Πολιτικής
Αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η αεροπορική συνέβαλε στην ανάπτυξη του οδικού
χάρτη των ΗΑΕ για καύσιμα power-to-liquid (PtL), ο οποίος ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2022 και
εκπονήθηκε από κοινού από το Υπουργείο Ενέργειας και Υποδομών και το Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ, καθώς και του Εθνικού Οδικού Χάρτη για Βιώσιμα Αεροπορικά Καύσιμα των ΗΑΕ, ο οποίος
ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023 από το Υπουργείο Ενέργειας και Υποδομών.
Η επένδυση της Emirates στην αξιοποίηση ενός νέου και σύγχρονου στόλου αεροσκαφών παραμένει
η μεγαλύτερη δέσμευσή της για τη μείωση των εκπομπών της. Επί του παρόντος, η αεροπορική
εταιρεία έχει προβεί σε παραγγελία 200 από τα πλέον σύγχρονα αεροσκάφη ευρείας ατράκτου τύπου
Airbus και Boeing, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών τύπου A350 και 777X.
Η αεροπορική εταιρεία διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποδοτικής χρήσης καυσίμων το
οποίο εξετάζει και εφαρμόζει μεθόδους μείωσης της περιττής χρήσης καυσίμων και ελαχιστοποίησης
των εκπομπών, όπου αυτό είναι εφικτό. Στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του προγράμματος
περιλαμβάνονται:
• Η επιχείρηση «flex tracks» ή ευέλικτα δρομολόγια, στο πλαίσιο της οποίας συνεργάζεται με
παρόχους υπηρεσιών αεροπλοΐας με στόχο τη δημιουργία του πλέον αποδοτικού σχεδίου
πτήσης για κάθε πτήση, λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς ούριους ανέμους κι
αποφεύγοντας τους μετωπικούς ανέμους και τα καιρικά φαινόμενα. Οι συγκεκριμένες
προσπάθειες έχουν ξεκινήσει από το 2003, ενώ η Emirates συνεργάζεται με την IATA για την
καθιέρωση του συγκεκριμένου είδους συστημάτων ευέλικτων διαδρομών σε όλο τον κόσμο
ως συνήθη λειτουργική διαδικασία
• Η εισαγωγή πρακτικών αποδοτικής χρήσης καυσίμων ενώ το αεροσκάφος βρίσκεται στο
έδαφος, όπως η χρήση μονάδων ισχύος εδάφους αντί της βοηθητικής μονάδας ηλεκτρικής
ισχύος (APU) του αεροσκάφους και η απενεργοποίηση ενός ή δύο κινητήρων κατά την
τροχοδρόμηση μετά την προσγείωση.
Επιπλέον, η Emirates επενδύει σε πρωτοβουλίες που αφορούν στην ανανεώσιμη ενέργεια,
συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών για την τροφοδοσία ορισμένων
λειτουργικών κτιρίων της στο Ντουμπάι και της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων -τόσο στον ελεγχόμενο
χώρο του αερολιμένα όσο και στην αστική περιοχή.