Market

Ε.Ε: Ρεκόρ για τις εμπορικές συμφωνίες – Ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 2 τρισ. ευρώ

Τα 2 τρισ. ευρώ ξεπέρασε για πρώτη φορά το 2022 η αξία των εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ, στο πλαίσιο συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με παγκόσμιους εταίρους, όπως διαπιστώνεται στην 3η ετήσια έκθεση για την εφαρμογή και την επιβολή της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εμπορικές συναλλαγές με τους 20 κορυφαίους εταίρους μας με τους οποίους η ΕΕ διαθέτει εμπορική συμφωνία αυξήθηκαν κατά περίπου 30% κατά μέσο όρο το 2022. Επίσης, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις της ΕΕ, εξασφάλισε την άρση άνω των 30 εμπορικών φραγμών σε 19 χώρες. Η άρση των φραγμών τα τελευταία πέντε έτη συνέβαλε, μόνο το 2022, στην αποδέσμευση εξαγωγών της ΕΕ ύψους 7 δισ. ευρώ. Οι συμφωνίες μας έχουν επίσης εξασφαλίσει ισχυρότερη προστασία του περιβάλλοντος και των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η ΕΕ διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο εμπορικών συμφωνιών στον κόσμο, με συνολικά 74 χώρες, που αντιπροσωπεύουν το 44% του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ. Το 2022 οι συναλλαγές της ΕΕ με τους εταίρους της στο πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών (εξαιρουμένων των ενεργειακών προϊόντων) ξεπέρασαν τις συναλλαγές της ΕΕ με όλους τους άλλους εταίρους της. Οι συμφωνίες αυτές συνέβαλαν στη συντήρηση του εμπορίου και των επενδύσεων σ’ ένα δύσκολο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, που διακρίνεται από αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις, όπως η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Οι εμπορικές συμφωνίες στηρίζουν τις εξαγωγές, την ανθεκτικότητα και τη διαφοροποίηση

Οι εμπορικές συμφωνίες συνέχισαν να αποφέρουν οικονομική ανάπτυξη και ανθεκτικότερες αλυσίδες εφοδιασμού, με τους εξής τρόπους:

Δημιουργία νέων εξαγωγικών ευκαιριών για τους παραγωγούς και τους γεωργούς της ΕΕ: για παράδειγμα, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εμπορικών συμφωνιών, οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων της ΕΕ στο Βιετνάμ αυξήθηκαν κατά 152 %, οι εξαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών στη Νότια Κορέα κατά 217 %, οι εξαγωγές κρέατος της ΕΕ στον Καναδά κατά 136 % και οι εξαγωγές υπηρεσιών της ΕΕ στον Καναδά κατά 54 %. Το εμπόριο της ΕΕ στηρίζει 670.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ που εξάγουν σε τρίτες χώρες.

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εξαγωγών σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς: Το 2022 οι εξαγωγές, σε προτιμησιακούς εταίρους, προϊόντων της ΕΕ που υπόκεινταν σε κυρώσεις αυξήθηκαν κατά 174 δισ. ευρώ, αντισταθμίζοντας έτσι με το παραπάνω την απώλεια εξαγωγών ύψους 27 δισ. ευρώ προς τη Ρωσία.

Διασφάλιση της πρόσβασης σε σημαντικές εισροές και μείωση της υπερβολικής εξάρτησης από μία μόνο χώρα: κατά τα πρώτα πέντε έτη της συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA), οι εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών από τον Καναδά στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 56 %, ενώ οι εισαγωγές των ίδιων υλικών από άλλες πηγές αυξήθηκαν μόνο κατά 25 %, συμβάλλοντας έτσι στη στρατηγική διαφοροποίησης της ΕΕ από τη Ρωσία. Οι κρίσιμες πρώτες ύλες είναι απαραίτητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας της ΕΕ.

Άρση των φραγμών και πρόοδος όσον αφορά τις εμπορικές διαφορές

Το 2022 η Επιτροπή εξασφάλισε την άρση εμπορικών φραγμών σε 31 περιπτώσεις σε 19 χώρες-εταίρους. Αυτό συμβάλει στην τόνωση των εξαγωγών της ΕΕ σε σημαντικούς τομείς, όπως τα γεωργικά είδη διατροφής, τα φαρμακευτικά προϊόντα, η υγεία και η ομορφιά.

Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ τροποποίησαν τους πάγιους φραγμούς στις εισαγωγές αιγοπρόβειων προϊόντων και η Κόστα Ρίκα κατήργησε τον φόρο ύψους 10 % που επέβαλε εδώ και δέκα έτη στις εισαγωγές μπύρας από την ΕΕ.

Η επίλυση των διαφορών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου συνεχίστηκε. Η ΕΕ προσέφυγε στον ΠΟΕ για τέσσερις νέες διαφορές, για πρώτη φορά μάλιστα κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, σχετικά με το καθεστώς επιδοτήσεών του για την πράσινη ενέργεια που εισήγαγε διακρίσεις. Η διαφορά επιλύθηκε μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες με την επίτευξη αμοιβαίας συμφωνίας. Η ΕΕ δικαιώθηκε επίσης στη διαφορά της με την Τουρκία σχετικά με πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις στα φαρμακευτικά προϊόντα και την παρούσα στιγμή παρακολουθεί την πορεία συμμόρφωσης της Τουρκίας.

Προώθηση της βιωσιμότητας

Η ΕΕ σημείωσε επίσης πρόοδο σε εργασιακά και περιβαλλοντικά ζητήματα χάρη στις συμφωνίες της που περιείχαν κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της εν λόγω πολιτικής, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα κύρωσαν τις βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που προβλέπονται στις αντίστοιχες εμπορικές συμφωνίες τους με την ΕΕ. Η εμβάθυνση της συνεργασίας με το Περού και την Κολομβία ώθησε τις χώρες αυτές να προχωρήσουν στην αναθεώρηση των αντίστοιχων εργατικών τους κωδίκων.