Special Report

ΕΥΔΑΠ: Επενδύσεις ύψους 1,8 δισ ευρώ την επόμενη δεκαετία – Η επόμενη μέρα στο νερό

«Επενδύουμε στρατηγικά για τα επόμενα 10 χρόνια με έργα για την αναβάθμιση του δικτύου της ΕΥΔΑΠ» ανέφερε ο Χάρης Σαχίνης Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, σε ξενάγηση και ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε για εκπροσώπους ΜΜΕ και αφορούσε το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ψυττάλειας.

Πρόκειται για έργα στην Ανατολική Αττική ύψους περί τα 900 εκατ. ευρώ, με το 90% των έργων αυτών να χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχουν δρομολογηθεί έργα μετασχηματισμού και συγκεκριμένα σε έξυπνο δίκτυο και μετρητές, ενεργειακά έργα, νέα συστήματα οικονομικών υπηρεσιών και εφοδιαστικής αλυσίδας ύψους περί τα 350 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης για τη μείωση των διαρροών είναι της τάξης των 400 εκατ. ευρώ και ακόμα θα υλοποιηθούν άλλα έργα αποχέτευσης ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η ΕΥΔΑΠ κατατάσσεται στην 1η θέση όσον αφορά στην ποιότητα του νερού μεταξύ 180 χωρών παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Δείκτη Περιβαλλοντικών Επιδόσεων (EPI) του Πανεπιστημίου Yale και διαθέτει το 2ο φθηνότερο νερό σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με το Global Water Intelligence.

Η ΕΥΔΑΠ παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης σε 4,4 εκατομμύρια κατοίκους και υπηρεσίες αποχέτευσης σε 3,7 εκατομμύρια κατοίκους. Ειδικότερα λειτουργεί και συντηρεί 4 Ταμιευτήρες και ένα τεράστιο εξωτερικό δίκτυο υδραγωγείων μήκους 495 χιλιομέτρων. Διαθέτει 4 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (Μ.Ε.Ν.) με δίκτυο ύδρευσης 14.000 χλμ. και 3 Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) συνδεδεμένα με δίκτυο αποχέτευσης 8.500 χλμ ενώ σε 1,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανέρχεται η μέση ημερήσια παροχή νερού και στις 724.000 κυβικά μέτρα η μέση ημερήσια επεξεργασία λυμάτων.

Η ΕΥΔΑΠ που έχει ενσωματώσει τα κριτήρια ESG στους στρατηγικούς άξονες της Ασφάλειας, Αποδοτικότητας και Ανάπτυξης, είχε το 2022 έσοδα ύψους 343,5 εκατ. ευρώ.


Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Σαχίνης:

«Εκτελούμε ένα σημαντικό επενδυτικό πλάνο για την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αττικής. Στοχεύουμε στην ενεργειακή αξιοποίηση και αναβάθμιση των υποδομών μας με στόχο τη μείωση του λειτουργικού μας κόστους. Υιοθετούμε νέες τεχνολογίες για την επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού και την προστασία του φυσικού πόρου».

ΚΕΛ

Εκ των 5 ΚΕΛ (Κέντρα επεξεργασίας λυμάτων) σημειώνεται πως η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στην Ψυττάλεια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο της κατηγορίας του στην Ευρώπη.

Η Ψυττάλεια είναι μία εξαιρετικά σημαντική εγκατάσταση, η οποία λειτουργεί επιτυχώς και αδιάλειπτα και εκσυγχρονίζεται συνεχώς.

Η μελλοντική αξιοποίηση της Ψυττάλειας είναι πρόβλημα για δυνατούς λύτες λόγω των νέων τεχνολογιών που έγιναν δυνατές χάρη στις πρόσφατες ενεργειακές αναβαθμίσεις, νέων οδηγιών και απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και του στρατηγικού στόχου zero carbon water της εταιρίας

Η εφαρμογή τους γίνεται ακόμα συνθετότερη λόγω των περιορισμών εμβαδού, ύψους, αρχαιολογίας, πολεμικού ναυτικού και ανάγκης για ομαλή μετάβαση.

Ψυττάλεια 3.0: Οι προκλήσεις

• Νέες τεχνολογίες διαχείρισης ιλύος και ενεργειακής αξιοποίησης

• Διαχείριση προϊόντων επεξεργασίας (φώσφορος, κλπ)

• Επαναχρησιμοποίηση ανακτημένου νερού και νέες τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης

• Περαιτέρω ενεργειακή βελτιστοποίηση του ΚΕΛΨ

• Εναρμόνιση με τη νέα και πολύ αυστηρή Οδηγία που θα διέπει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Ψυττάλεια 3.0: Οι απαιτούμενες ενέργειες

– Βελτιστοποίηση αξιοποίησης ιλύος και προϊόντων επεξεργασίας (βιοαερίου, Βιομεθανίου, ηλεκτρικής ενέργειας, υδρογόνου, φωσφόρου κλπ).

–  Άλλα έργα ενεργειακής βελτιστοποίησης (βιοαέριο, φωτοβολταϊκά).

– Βέλτιστη παραγωγή και εκμετάλλευση του ανακτημένου νερού.

– Έργα αναβάθμισης για συμμόρφωση με τη νέα Ευρωπαϊκή οδηγία επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

– Επέκταση της δραστηριότητας μας στην ενεργειακή εκμετάλλευση στερεών αποβλήτων.

– Βέλτιστη επιχειρησιακή διαχείριση υπό τους δομικούς περιορισμούς ΑΣΕΠ και 4412 που θα αποτελέσει το τεχνικό τεύχος για την μεικτή σύμβαση έργων/υπηρεσιών της επόμενης σύμβασης σε διαβούλευση με την διεθνή τεχνική κοινότητα.

Καινοτόμες δράσεις της ΕΥΔΑΠ

– Έχει ολοκληρώσει το Σχέδιο «Κανονιστικού Πλαισίου Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Υγρόν Αποβλήτων» αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ ΑΕ και το έχει θέσει προς διαβούλευση στις άλλες Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔΜΕ, ΓΔΥ και ΓΔΕΠ) για την τελική εισήγηση προς κύρωση στο ΔΣ και κατόπιν για έγκριση στο ΥΠΕΝ.

– Τοποθέτηση Αυτόματων μετρητών στάθμης και Δειγματοληπτών με On Line Αναλυτές σε στρατηγικές θέσεις του δικτύου.

– Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Στρατηγικής και Καινοτομίας θα προχωρήσει στην εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων και παραγωγής Επαναχρησιμοποιούμενου νερού για χρήση σε επιλεγμένα σημεία (πάρκα, βιομηχ. εγκαταστάσεις, κλπ) – Sewer Mining.

– Ολοκληρώνει τον αποχαρακτηρισμό της παραγόμενης ιλύος του ΚΕΛΨ από απόβλητο σε εναλλακτικό καύσιμο για την καύση της στην Τσιμεντοβιομηχανία.

– Επεκτείνει τη δραστηριότητα, κατόπιν υπογραφής συμβάσεων, σε στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις για την ανάληψη διαχείρισης δικτύων και εγκαταστάσεων αποχέτευσης ακαθάρτων με σκοπό την παραγωγή και εκμετάλλευση του ανακτημένου νερού και της ιλύος.

– Προχωράει στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου Σύμβασης με την Ελληνικό ΑΕ για την ανάληψη της λειτουργίας και συντήρησης και παροχής επαναχρησιμοποιούμενου νερού σε όλες τις εκτάσεις πρασίνου του Μητροπολιτικού Πόλου. Ταυτόχρονα με το αντλιοστάσιο Α33 (Sewer Mining) θα έχει τη δυνατότητα να διοχετεύσει άλλα 800κ.μ./ημέρα ανακτημένου νερού, πέραν των 7.000κ.μ. που θα παράγονται στο ΚΕΛ Ελληνικού, στο παραλιακό μέτωπο της επένδυσης.